Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Trefn Lywodraethol

Manylion y Cwmni

Canolfan Rheolaeth Gogledd Orllewin Cymru Ltd

Cofrestredig yng Nghymru a Lloegr Rhif. 05473157

Rhif TAW. 885 6583 61

Cyfeiriad:

Y Ganolfan Rheolaeth

Ysgol Busnes Bangor

Ffordd y Coleg

Bangor

Gwynedd LL57 2DG

Ffôn: +44 (0) 1248 365 900

ebost: info@themanagementcentre.co.uk

Bwrdd Cyfarwyddwyr ac Ysgrifennydd

Mr Mike Davies

Athro Sian Hope

Mrs Tracy Hibbert

Professor Jon Williams

Mrs Tanya Keith

Mr Carl Shipton (Ysgrifennydd y Cwmni)