Trefn Lywodraethol

Manylion y Cwmni

Canolfan Rheolaeth Gogledd Orllewin Cymru Ltd

Cofrestredig yng Nghymru a Lloegr Rhif. 05473157

Rhif TAW. 885 6583 61

Cyfeiriad:

Y Ganolfan Rheolaeth

Ysgol Busnes Bangor

Ffordd y Coleg

Bangor

Gwynedd LL57 2DG

Ffôn: +44 (0) 1248 365 900

ebost: info@themanagementcentre.co.uk

Bwrdd Cyfarwyddwyr ac Ysgrifennydd

Athro Ted Edward Gardener (Rheolwr Gyfarwyddwr)

Athro John Hughes (Cadeirydd y Bwrdd)

Mr David Williams

Mr Mike Davies

Athro Sian Hope

Mrs Tracy Hibbert

Professor Jon Williams

Mr Carl Shipton (Ysgrifennydd y Cwmni)