Ystafell Ddesg Dros Dro yn Y Ganolfan Rheolaeth

Gall Aelodau Clwb Busnes gael mynediad i'n hystafell ddesg dros dro newydd, ar gael i'w archebu am awr hyd at fis.

• Lle ar y cyd hyd at 4 o ddefnyddwyr
• Wifi am ddim
• Ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener 08:00 - 18:00
• Parcio am ddim
• Siop Coffi Costa
• Amgylchedd gwaith diogel

Pris y Pen

Yr Awr £5.00
Y Dydd £16.00
Bob Wythnos £50.00
Bob Mis £150.00

*Prisiau yn ddarostyngedig i TAW