Canllaw i Ddigwyddiadau Diogel

yn Y Ganolfan Rheolaeth

  • Mae gan Ymwelwyr gyfrifoldeb i gadw eu hunain ac eraill yn ddiogel tra yn y Ganolfan Rheolaeth
  • Bydd Asesiad Risg y Ganolfan Rheolaeth yn cael ei ddarparu i drefnwyr cyn y digwyddiad
  • Bydd offer yn yr Ystafell Gyfarfod wedi'u glanhau a bydd unedau HEPA yn yr ystafelloedd
  • Gwasanaethau arlwyo - rhaid eu harchebu ymlaen llaw gyda'r Tîm Digwyddiadau cyn cyrraedd

Cliciwch yma i weld Asesiad Risg Diweddaraf Y Ganolfan Rheolaeth