Canllaw i Ddigwyddiadau Covid Diogel

yn Y Ganolfan Rheolaeth

 • Ymwelwyr i adrodd i'r Dderbynfa wrth gyrraedd er mwyn gwblhau ffurflen fonitro ac olrhain
 • Rhaid gwisgo gorchudd wyneb bob amser oni bai eu bod wedi'u heithrio
 • Mae gan Ymwelwyr gyfrifoldeb i gadw eu hunain ac eraill yn ddiogel tra yn y Ganolfan Rheolaeth
 • Bydd Asesiad Risg Covid 19 y Ganolfan Rheolaeth yn cael ei ddarparu i drefnwyr cyn y digwyddiad
 • Darperir briff diogelwch Covid wrth gyrraedd
 • Bydd Ymwelwyr yn cael eu dangos i'w ystafell
 • Bydd Ystafelloedd Cyfarfod wedi'u paratoi yn unol â rheolau Covid 19
 • Bydd offer yn yr Ystafell Gyfarfod wedi'i baratoi yn unol â rheolau Covid 19
 • Gwasanaethau arlwyo - rhaid eu harchebu ymlaen llaw gyda'r Tîm Digwyddiadau cyn cyrraedd
 • Bydd ardal ynysu ar wahan yn cael ei dynodi ar gyfer Ymwelwyr pe baent yn dechrau teimlo'n sâl yn ystod eu hymweliad
 • Rhaid i Ymwelwyr arwyddo yn y Dderbynfa ar ôl cwblhau eu hymweliad

Cliciwch yma i weld Asesiad Risg Diweddaraf Y Ganolfan Rheolaeth