Dewisiadau Bwyd a Diod yn ystod eich arhosiad

Bydd ein cynnig yn addasu yn unol â chyfyngiadau Covid-19. Edrychwch ar ein gwefan am ddiweddariadau ar ein cynnig yn ystod eich arhosiad.

Bydd Brecwast Llawn a Chyfandirol ar gael rhwng 07:30 a 09:30 dydd Llun i ddydd Gwener a 07:30 - 10:00 dydd Sadwrn a dydd Sul

  • Bydd Siop Goffi Costa ar agor 08:00 - 22:00 Dydd Llun i Dydd Gwener a 17:00 - 22:00 Dydd Sadwrn a Dydd Sul, ar gyfer fyrbrydau ysgafn a diodydd
  • Prydau bwyd gyda'r nos ar gael yn Neuadd Hugh Owen 18:00 - 21:00, 7 diwrnod yr wythnos
  • Uchafswm o 6 o bobl i fwrdd (cedwir pellter o 2 fetr rhwng byrddau)
  • Rhaid darparu gwybodaeth cyswllt ar gyfer pob person ar gyfer pob archeb bar a phryd nos
  • Gwasanaeth bwrdd yn unig
  • Rhaid gwisgo gorchuddion wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do; Gellir tynnu gorchudd wyneb pan fydd person yn eistedd