Amhariaeth ar ein llinellau ffôn o 9yh-11yh ar Ddydd Mawrth 27ain o Fehefin.

Mae yna waith cynnal a chadw hanfodol yn cael ei wneud ar ein llinellau ffôn heno rhwng 9yp-11yp. Ni fyddwn yn medru derbyn galwadau ar ein llinell ffôn yn ystod y cyfnod yma. Mae'n bosib i chi ffonio'r rhif yma i gael gafael ar ein derbynfa, sef 07776245280 neu ebostiwch info@themanagementcentre.co.uk. Ymddiheuriadau am hyn.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mehefin 2017