Bwyty 1884 yn Ail-agor 03.02.22

Mae'n bleser gennym gyhoeddi y bydd Bwyty 1884 yn y Ganolfan Rheolaeth yn ail agor heno ac ar agor yn ddyddiol 6yh-9yh. Mae ein Prif Gogydd – Roger Gorman yn edrych ymlaen at eich croesawu gyda bwydlenni tymhorol newydd cyffrous a phrydau arbennig dyddiol. 

Eisteddwch yn ôl, ymlaciwch a mwynhewch olygfeydd anhygoel o'r Afon Fenai gyda phryd nos flasus. Archebwch eich bwrdd ar-lein nawr

Dyddiad cyhoeddi: 3 Chwefror 2022