Chrystal Williams - Enillydd 'World Power Lifting Championships'

Llongyfarchiadau i Chrystal Williams, aelod o'n tîm cadw tŷ, a wnaeth fynychu ‘World Power Lifting Championships’ yng Nghanada gynharach yn y mis. Enillodd 4 medal aur a theitl byd yn ei chategori!