Cinio Gala a Gwobrau Wythnos Busnes Gwynedd 2019

Y Ganolfan Rheolaeth yn cyd-weithio a Chyngor Gwynedd fel lleoliad ar gyfer Cinio Gala a Gwobrau Wythnos Busnes Gwynedd 2019 ar y 23ain o Fai, yn falch o Wythnos Busnes Gwynedd 2019 : Cinio Gala a Gwobrau Wythnos Busnes Gwynedd 2019 : Cinio Gala a Gwobrau groesawu gymaint i’r digwyddiad llwyddiannus.

Llongyfarchiadau i’r holl enillwyr y gwobrau a welodd eleni dau gategori newydd, Arloesi Busnes a Thwristiaeth:

Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn - Mr Edward Kirkwood (Royalty Recruitment)

Busnes Twristiaeth y Flwyddyn - Rheilffordd Talyllyn Railway

Gwobr Arloesi Busnes - SQMAS Limited

Busnes Bach y Flwyddyn - Garej Bowydd Garage Ltd

Person Busnes y Flwyddyn - Mr Geraint Jones (Becws Islyn Bakery Ltd)

Diolch i bawb am eich cefnogaeth a’ch presenoldeb parhaus yng Nghinio Gala a Gwobrau Wythnos Busnes Gwynedd. Gwelwch ein tudalen Facebook am luniau pellach o’r noson.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mehefin 2019