COVID 19 Pandemig

Yn unol â chyngor gan Lywodraeth Prydain a Sefydliad Iechyd y Byd, mae'r Ganolfan Rheolaeth ar gau ar hyn o bryd. Mae'r penderfyniad hwn wedi'i wneud i ddiogelu ein hymwelwyr a'n staff.​
 ​
Rydym yn parhau i fonitro holl negeseuon e-bost ac archebion drwy info@themanagementcentre.co.uk. Byddwn yn parhau i ddilyn canllawiau ynghylch a phryd y gallwn ailagor fel lleoliad. ​
 ​
Edrychwn ymlaen at eich croesawu i gyd yn ôl i'r Ganolfan yn fuan.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mawrth 2020