Dathliad o Fwyd Cymreig ym Mwyty 1884

Mae ein Prif Gogydd yn eich croesawu i'r Flwyddyn Newydd gyda bwydlen Dydd Santes Dwynwen arbennig i ddathlu bwyd Cymreig ym Mwyty 1884 yn y Ganolfan Rheolaeth. Gwelwch y fwydlen yma.

Mwynhewch olygfeydd anhygoel o’r Afon Fenai wrth fwyta gyda ni. Gellir eu harchebu fel Cinio Nos yn unig neu fwynhau gyda noson i ffwrdd gydag ein Pecyn Cinio, Gwely a Brecwast.

Ar gael 21, 22, 25, 28 a 29 o Ionawr 2022. 

Archebu bwrdd yn hanfodol, drwy ebostio neu info@themanagementcentre.co.uk neu ffonio 01248 365 900

Lleoliad: Y Ganolfan Rheolaeth, Ffordd y Coleg, Bangor

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ionawr 2022