Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

Dyma'r digwyddiad cyntaf o'r fath yma yng Ngogledd Cymru. Mi oedd seddi'r gynulleidfa yn llawn. Dyma ddigwyddiad bendigedig i ni yma yn Y Ganolfan Rheolaeth!

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 14 Gorffennaf 2017