Susan Jones

susan oliver jones
Enw
Susan Oliver Jones
Swydd
Cydlynydd Rhaglenni Proffesiynol
E-bost
s.o.jones@bangor.ac.uk
Ffôn
5981
Lleoliad
Y Ganolfan Rheolaeth

Ymunodd Susan a’r tîm hyfforddi yn Y Ganolfan Rheolaeth fel Cydlynydd Rhaglenni Proffesiynol yng Ngorffennaf 2014 ac yn cael ei chyflogi gan Grwp Llandrillo Menai. Daeth Susan yma wedi saith mlynedd yng Ngholeg Menai fel Arweinydd Tîm E-ddysgu. Yma roedd hi’n arwain tîm a oedd yn rheoli cymwysterau dysgu ar-lein. Yn y gorffennol mae Susan wedi gweithio fel hyfforddwr TG ac yn Gynorthwyydd Personol i’r Pennaeth.