Mae ein Lleoliad a Llety Gwesteion wedi ei lleoli yn berffaith wrth ymweld â harddwch Gogledd Cymru…

2020 yw’r Flwyddyn Awyr Agored. Darganfyddwch Gymru trwy brofiadau awyr agored unigryw, anturiaethau, digwyddiadau, natur ac atyniadau.

Beth am ddewis Bangor fel eich canolbwynt am wyliau eleni? Un o'r pethau sy'n ei gwneud yn lleoliad o ddewis yw ei fod wedi ei leoli yng nghanol Eryri, Gogledd Cymru. Mae'r Ganolfan wedi'i amgylchynu gan olygfeydd hardd ac un o lefydd mwyaf poblogaidd y DU ar gyfer heicio a gwyliau awyr agored ar garreg y drws.

Ar gyfer ceiswyr gwefr mae gwallgofrwydd 100 milltir yr awr ar linell sip gyflymaf y byd ym Methesda, dim ond taith fer o'n lleoliad. Ar gyfer eraill mae nifer o gestyll i’w archwilio, llwybrau arfordirol i'w ddilyn a mynyddoedd Eryri ar ein stepen drws.

Dyma Flwyddyn Awyr Agored. Profwch gorneli newydd o’r wlad a chofiwch: nid oes angen tymor penodol i deimlo’n dda.

 

Archebwch Eich Llety Nawr

 

Linciau defnyddiol:

Ein hardal lleol

Archebu llety

Tudalen Hafan

© Crown copyright (2018) Alex Davies