Profiad Archebu a Gwybodaeth Cyn Cyrraedd

  • Bydd ein tîm blaen tŷ yn sicrhau y bydd yr holl wybodaeth cyn cyrraedd yn cael ei e-bostio atoch cyn eich arhosiad. Mae'r tîm hefyd wrth law i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych am ein mesurau iechyd a diogelwch

Cyrraedd a Gadael

  • Cofrestru digidol a thaliad ar-lein o flaen llaw fel nad oes angen llenwi cerdyn cofrestru wrth gyrraedd
  • Ffurflen fonitro ac olrhain gyfrinachol i’w chwblhau
  • Ffobiau allwedd acrylig wedi’u diheintio cyn i westeion eu defnyddio
  • Holl lifftiau’r ganolfan wedi'u cyfyngu i gael eu defnyddio gan un person neu un aelwyd
  • Defnydd o flwch allweddi a thaliadau digyswllt yn cael ei annog wrth adael
  • Arwyddion amlwg ar y waliau a’r lloriau i’ch helpu i gynnal pellter cymdeithasol
  • Bydd ein holl staff yn gwisgo'r offer amddiffynnol personol sy'n berthnasol i'w tasg bob amser ac yn unol â chanllawiau Lletygarwch y DU

Bagiau

Yn anffodus oherwydd y pandemig ni allwn gadw eiddo personol a bagiau ar hyn o bryd.

Rhybudd Canslo

O fewn 24 awr, neu os ddim yn ymddangos 100% - Ni roddir ad-daliad ar gyfer cyfraddau na ellir eu had-dalu.

E-bostiwch info@themanagementcentre.co.uk gydag unrhyw gwestiynau.

Hysbysiad Canslo Archebion Grŵp

Mae taliadau canslo llety yn berthnasol: o fewn 6 wythnos, neu os ddim yn ymddangos - 100%. Hyd at 2 ystafell o fewn 24 awr.

E-bostiwch groups@themanagementcentre.co.uk gydag unrhyw gwestiynau.

Sylwch y gall telerau canslo amrywio os gwnaethoch archebu trwy asiant teithio ar-lein, am newidiadau neu ganslo, cysylltwch â nhw'n uniongyrchol - fe welwch eu manylion yn eich e-bost sy'n cadarnhau eich archeb.