Siop Goffi Costa

Awydd coffi?

Mwynhewch un yn awyrgylch urddasol ein Neuadd Hugh Owen. Mae’r siop goffi, sy’n agored o ddydd Llun-Gwener, yn darparu byrbrydau ysgafn, dewis o frechdanau ffres a Ciabattas, mathau o goffi ffres, te arbenigol a diodydd ysgafn drwy gydol y dydd.

Mae Siop Goffi Costa yn falch o fod yn gweini coffi Costa. Galwch heibio i flasu’r fwydlen coffi cynhwysfawr.

Dyma le delfrydol ar gyfer cyfarfodydd anffurfiol neu i gael sgwrs â ffrindiau a cydweithwyr.

  • Brechdanau
  • Ciabattas
  • Tatws trwy’u crwyn
  • Wrapiau
  • Cawl y dydd
  • Cacennau a bisgedi

Os yw’r Siop Goffi yn brysur cofiwch fod yna seddau ychwanegol i lawr y grisiau yn Bwyty 1884.

Agor i frecwast

Ddechreuwch y diwrnod yn dda, archebwch frecwast yn y Siop Goffi! Dewiswch o ddetholiad o opsiynau poeth ac oer yn cynnwys brechdanau cig moch/ selsig, croissants a salad ffrwythau.