Bwyty 1884

Yn union fel mae'r fwydlen yn manteisio ar yr amrywiaeth gwych o gynnyrch sydd ynddi, felly hefyd mae'r brasserie yn elwa i'r eithaf ar ei safle, gyda golygfeydd gwych drosodd i Fôn.

Amser Cinio

Mae bwyty 1884 ar agor ar gyfer cinio rhwng 12 - 3yp. Mae'r fwydlen cinio yn cynnwys bwyd ffres a o ansawdd da a gynhyrchwyd yn lleol, gyda dewis o brydau poeth, brechdanau, ciabattas, thatws trwy'u crwyn a salad.

Llawrlwythwch ein Bwydlen Amser Cinio yma

Gyda'r Nos

Ar ddiwedd diwrnod hir nid oes dim gwell na bwyd ffres lleol, gwydraid o win a machlud Ynys. Bydd hyd yn oed y mwyaf ymroddedig yn cael eu hunain yn dirwyn i lawr am funud neu ddwy yn 1884.

Llawrlwythwch ein Bwydlen Gyda'r Nos yma

Mae bwydlen penodol hefyd yn cael ei gynnig, wedi ei deilwra i’ch anghenion a’ch gofynion dietegol. I drafod hyn cysylltwch hefo’r Tîm Digwyddiadau ar events@themanagementcentre.co.uk neu drwy ffonio 01248 365 912. Nodwch: Rydym yn argymell archebu bwrdd ar gyfer prydau gyda'r nos. Gallwch archebu bwrdd yn y Dderbynfa neu drwy ffonio 01248 365 900.

Mae yna fwydlen arbennig i blant ar gael hefyd.

Archebion Grwpiau

Mae'r Bwyty 1884 ar gael ar gyfer archebion grwp ar gyfer hyd at 50 o gynrychiolwyr, gyda fwyty breifat ar gael ar gyfer partïon o hyd at 10.

Holwch am ein bwydlenni digwyddiad a cynhadledd pwrpasol drwy anfon e-bost i digwyddiadau@themanagementcentre.co.uk neu drwy ffonio 01248 365 900. Bydd ein Tîm Digwyddiadau penodol yn fwy na pharod i drafod eich gofynion.

Oriau Agor

 

Llun-Gwener

Penwythnos

Gwyl Banc

Brecwast

07:30-09:00

08:00-10:00

08:00-10:00

Cinio

12:00-15:00

-

-

Swper

18:00-21:00

18:00-21:00

18:00-21:00

 

Oriel Lluniau