Archebwch Nawr

Canolfan Ragoriaeth TripAdvisor 2018

  • Mae'r Ganolfan Reolaeth eto wedi derbyn gwobr Canolfan Ragoriaeth TripAdvisor 2018 am yr wythfed blynedd. Mae’r wobr hon yn dathlu rhagoriaeth lletygarwch a rhoddir yn unig i sefydliadau sy'n gyson ac sydd yn cyflawni adolygiadau eithriadol gan Deithwyr ar TripAdvisor.

Bwyd a Diod

Llety 4 seren dros nos

Mae gan Y Ganolfan Rheolaeth 56 o ystafelloedd gwely 4 seren gyda ensuite

Mae'r Ganolfan Rheolaeth wedi ei raddio gan Groeso Cymru fel Llety 4 seren gyda 57 o ystafelloedd gwely gyda ensuite eithriadol sydd wedi cyflawni Safon Busnes Aur. Mae llawer o'r ystafelloedd gwely gyda golygfeydd o'r Afon Menai ac Ynys Môn. Mae ein hadnoddau yn addas ar gyfer mynediad cadeiriau olwyn ond gan fod yr Adeilad yn rhestredig nid oes mynediad lifft i'r ystafelloedd gwely ar y trydydd llawr.

Mae gennym amrywiaeth o ystafelloedd gwely sydd yn cynnwys ystafelloedd sengl, dwbl a moethus a cheir ynddynt Wi-Fi am ddim a digon o le i wneud gwaith neu astudio. Hefyd cewch gyfleusterau gwneud te a choffi a setiau teledu diweddaraf gyda sianelau teledu a radio digidol.

Cyrraedd:

Dydd Llyn - Dydd Sul: 15:00

Gadael:

Dydd Llyn - Dydd Gwener: 10:00

Dydd Sadwrn - Dydd Sul: 11:00

Archebwch Nawr

01248 365900
info@themanagementcentre.co.uk

Cliciwch yma i archebu ar-lein

Addaswch eich arhosiad

Os ydych angen gwybodaeth am ein bwydlenni cynhadledd a digwyddiadau gyrrwch e-bost i digwyddiadau@themanagementcentre.co.uk neu ffoniwch 01248 365900. Bydd ein Tîm Digwyddiadau yn barod i'ch helpu.

Bwyd a Diod yn Y Ganolfan Rheolaeth

Mae amrywiaeth o opsiynau bwyd a diod ar gael yn y Ganolfan Rheolaeth. Gweler crynodeb o'r rhain ar och dde o'r dudalen yma neu cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Gwybodaeth am yr ardal leol

A oes gennych amser yn ystod eich ymweliad? Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am yr ardal.

Oriel Lluniau