Eich Diogelwch a'ch Lles yn y Ganolfan


Ystafelloedd Gwely

 • Ar ôl cyrraedd eich ystafell, nodwch eich llythyr croeso sy'n darparu gwybodaeth ddefnyddiol i chi ar gyfer eich arhosiad, yn ogystal â rhif cyswllt y Rheolwr Dyletswydd
 • Fel Canolfan ac er budd eich diogelwch rydym wedi cyflwyno trefn lanhau amgenach ar gyfer ein hystafelloedd gwely sy'n cynnwys defnyddio chwistrellyddion lladd firysau
 • Mae gennym dîm cadw tŷ penodol a fydd yn gofalu bod pob ystafell yn cael ei glanhau a'i diheintio'n drylwyr
 • Er mwyn lleihau cyswllt rhwng gwesteion a staff cadw tŷ, fydd ystafelloedd yn cael eu gwasanaethu yn ystod eich arhosiad ar gais
 • Mae'r holl lyfrynnau ystafell a thaflenni wedi cael eu tynnu o'r ystafelloedd gwely
 • Mae’r clustogau addurn a’r carthenni wedi'u tynnu o’r ystafelloedd gwely
 • Ein nod yw darparu'r gwasanaeth gorau y gallwn er mwyn i chi fwynhau eich arhosiad gyda ni; mae staff yn ein derbynfa 24 awr y dydd ac mae Rheolwr Dyletswydd ar gael ac wrth law i'ch cynorthwyo

Mannau Cyhoeddus

 • Lle bo modd, rydym wedi cyflwyno systemau un ffordd ar hyd y coridorau a'r grisiau
 • Mae gweithdrefnau glanhau amgenach yn eu lle ar gyfer yr holl fannau cyhoeddus a bydd gorsafoedd diheintio wedi’u gosod wrth bob mynedfa ac allanfa yn y ganolfan
 • Mae ein holl weithwyr wedi'u hyfforddi'n llawn yn ein rhaglen iechyd a hylendid ddiwygiedig ac yn cadw at holl ganllawiau a mesurau diogelwch y Llywodraeth
 • Bydd cydweithwyr yn gwisgo'r offer amddiffynnol sy'n berthnasol i'w tasg bob amser ac yn unol â chanllawiau Lletygarwch y DU
 • Rydym yn annog gwesteion i ddefnyddio’r cyfleusterau toiled sydd yn eu hystafelloedd eu hunain yn ystod eu harhosiad.