Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Lleoedd i fwyta ac yfed

Oherwydd y sefyllfa bresennol mewn perthynas â Coronafirws mae amseroedd agor rhai llefydd bwyta wedi newid gyda nifer ar gau dros dro. Edrychwch ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Diolch am eich cefnogaeth barhaus.

O ran bwyd a diod mae gennym amrywiaeth eang o ddewisiadau. Os ydych eisiau paned cyflym o goffi, brecwast mawr, cinio ysgafn neu swper blasus mae gennym rywbeth sy'n addas i bawb.

Rydym yn ymrwymedig i ddarparu bwyd blasus sy'n rhoi gwerth am arian gan ddefnyddio cynhwysion ffres ac o ffynonellau lleol lle bo modd.

Mae ein holl leoliadau bwyta wedi eu hachredu gan Fasnach Deg, rydym yn defnyddio pysgod o ffynonellau cynaliadwy ac mae ein holl wyau yn wyau maes.

Cliciwch ar y cysylltiadau isod i gael rhagor o wybodaeth am ein gwahanol leoliadau.