Holl Newyddion A–Y

Amhariaeth ar ein llinellau ffôn o 9yh-11yh ar Ddydd Mawrth 27ain o Fehefin.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mehefin 2017

Archebwch eich Parti Nadolig yn Y Ganolfan Rheolaeth

Archebwch eich Cinio neu Barti Nadolig gyda ni rhwng 27 Tachwedd a 19eg Rhagfyr 2019. Mae ein Bwydlen Nadoligaidd ar gael fel dau gwrs am £21 neu dri chwrs am £25.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Hydref 2019

Bwydlen Nadolig

Dyddiad cyhoeddi: 12 Medi 2017

Bwydlen Nadolig

Dyddiad cyhoeddi: 31 Gorffennaf 2018

Cadeirydd Cenedlaethol IoD Cymru yn ymweld â Chanolfan IoD Gogledd Cymru

Mae'r Ganolfan Rheolaeth yn falch o groesawu Jean Church, Cadeiryddd Cenedlaethol IoD Cymru i'r Ganolfan IoD ym Mangor, Gogledd Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Medi 2016

Cau dros y Nadolig

Dyddiad cyhoeddi: 12 Rhagfyr 2017

Chrystal Williams - Enillydd 'World Power Lifting Championships'

Dyddiad cyhoeddi: 3 Gorffennaf 2018

Cinio Gala a Gwobrau Wythnos Busnes Gwynedd 2019

Y Ganolfan Rheolaeth yn cyd-weithio a Chyngor Gwynedd fel lleoliad ar gyfer Cinio Gala a Gwobrau Wythnos Busnes Gwynedd 2019 ar y 23ain o Fai, yn falch o groesawu gymaint i’r digwyddiad llwyddiannus.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mehefin 2019

Cinio Gala Wythnos Busnes Gwynedd 2017

Y Ganolfan Rheolaeth yn cyd-weithio â Chyngor Gwynedd fel lleoliad ar gyfer Cinio Gala Wythnos Busnes Gwynedd 2017 a y 25ain o Fai, yn falch o groesawu gymaint ohonoch. Diolch i chi gyda am fynychu.

 Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn a digwyddiad neithiwr, cysylltwch â ni yma.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mai 2017

Cinio Gala Wythnos Busnes Gwynedd 2018

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mai 2018

Cyfradd arbennig ar gael ar lety GaB ar gampws y Brifysgol

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mawrth 2017

Cynigion Blwyddyn Newydd yn Y Ganolfan Rheolaeth

Dyddiad cyhoeddi: 24 Ionawr 2018

Dathlu llwyddiant Emma yn yr Eisteddfod Genedlaethol

 

Dyddiad cyhoeddi: 13 Medi 2017

Dathlu Pen-blwydd 10 Mlynedd Y Ganolfan Rheolaeth

Mae’r Ganolfan Rheolaeth ym Mhrifysgol Bangor, a grëwyd drwy brosiect 15m a chyllid Ewropeaidd sylweddol a chyllid allanol arall, yn dathlu ei Phen-blwydd yn 10 mlwydd oed eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Awst 2018

Digwyddiad Brexit Wythnos Busnes Gwynedd - Dyddiad i'r dyddiadur

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mawrth 2017

Dydd Gwener 2il o Fawrth

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mawrth 2018

Ganllaw Teithio Prydain Fawr - Lonely Planet

Dyddiad cyhoeddi: 10 Rhagfyr 2018

Gwahoddiad i Fore Coffi Macmillan yn Y Ganolfan Rheolaeth

Dyddiad cyhoeddi: 20 Medi 2017

Gwobrau Adolygiadau Gwesteion 2017

Dyddiad cyhoeddi: 14 Chwefror 2018

Gwobrau Adolygiad Gwestai 2016 Booking.com

Diolch i'n holl gwsmeriaid sydd wedi adolygu ni ar wefan Booking.com. Rydym wedi derbyn sgôr o 8.7 am 2016 ac rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn 2017.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Ionawr 2017

Gwobrau Busnes y Daily Post

Mae Gwobrau Busnes y Daily Post yn cael eu cynnal yma yn y Brifysgol eto eleni. Fel un o brif noddwyr y digwyddiad, mae Prifysgol Bangor yn awyddus i annog cynifer o gwmniau o'n siroedd lleol i gyflwyno ceisiadau ar gyfer y gwobrau mawreddog hyn.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Tachwedd 2014

Gwobrau'r MIA

Dyddiad cyhoeddi: 9 Tachwedd 2018

Gwynedd Business Week 2018

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mawrth 2018

Gwynedd yn Dathlu Llwyddiant gyda Penblwydd Wythnos Busnes Gwynedd yn 10 oed

Mae'r Ganolfan Rheolaeth wedi cynnal Cinio Gala i ddathlu 10fed mlynedd o Wythnos Busnes Gwynedd. Dyma ddigwyddiad cloi ar ddiwedd wythnos brysur o ddigwyddiadau ar ledled Gwynedd, gyda cherddoriaeth byw, pryd o fwyd blasus 3-cwrs, siaradwr gwadd a seremoni wobreuo.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mai 2015

Hysbyseb Y Ganolfan Rheolaeth yng Nghylchgrawn Y Siambr Fasnach

Mae’r Ganolfan Rheolaeth hefo hysbyseb yng Nghylchgrawn Y Siambr Fasnach - Materion Busnes.
Dilynwch y linc yma i weld yr hysbyseb a gweddill y cylchgrawn.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mehefin 2018

Lansiad bwydlen newydd 1884

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mawrth 2018

Llwyddiant Gwobrau WhatUni i Brifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi ei dewis fel y gorau ym Mhrydain am ei Chlybiau a Chymdeithasau Myfyrwyr ac am ei Llety Myfyrwyr yng ngwobrau blynyddol WhatUni.com Student Choice Awards. Hefyd, daeth y Brifysgol yn drydydd ym Mhrydain yn y categori Prifysgol y Flwyddyn ac yn ail am ei  Chyrsiau a Darlithwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ebrill 2018

Mae’r Ganolfan Rheolaeth yn falch o gynnig Llety Gwestai 4* Croeso Cymru

Mae’r Ganolfan Rheolaeth, Gogledd Cymru yn falch o gynnig Llety Gwestai 4* Croeso Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Medi 2018

Nadolig yn Y Ganolfan Rheolaeth

Dyddiad cyhoeddi: 7 Tachwedd 2017

Nadolig Yn Yr Ganolfan Rheolaeth

Dyddiad cyhoeddi: 29 Hydref 2018

Newidiadau i'r ffordd yr ydym yn defnyddio'ch data (GDPR)

Daw un o'r newidiadau mwyaf i gyfraith preifatrwydd data'r DU ar y 25ain o Fai 2018. Mae'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), yn golygu y bydd gennych fwy o reolaeth dros sut y defnyddir eich data. Hefyd mae’n sicrhau bod sefydliadau'n amddiffyn eich data personol yn well.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mai 2018

Ngwobrau Adolygiad Gwesteion Booking.com 2018

Dyddiad cyhoeddi: 17 Ionawr 2019

Pen-blwydd 10fed

Dyddiad cyhoeddi: 4 Gorffennaf 2018

Test MC news item (cy)

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mawrth 2012

Tîm Y Ganolfan ar Restr Fer ar gyfer Wobr Genedlaethol

Mae Tîm Y Ganolfan Rheolaeth, Prifysgol Bangor, yn falch iawn o fod ar restr fer ar gyfer Gwobr Cymdeithas Cyfarfodydd y Diwydiant MiaList 2018.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Medi 2018

Uwch Gomisiynydd Jamaica 15.08.18

Dyddiad cyhoeddi: 22 Awst 2018

Wythnos a Chinio Busnes Gwynedd 2019

Bydd prif ddigwyddiad busnes Gwynedd sy’n hyrwyddo ac yn dathlu llwyddiannau busnesau lleol yn ogystal â chynnig cyfle gwych i gwmnïau ddod at ei gilydd i rwydweithio a rhannu syniadau yn cael ei gynnal rhwng 20 a 24 Mai. Mae’n argoeli i fod yn uchafbwynt calendr busnes y sir eto eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mai 2019

Wythnos Busnes Gwynedd 2017

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mawrth 2017

Wythnos Graddio 2017 yn Y Ganolfan Rheolaeth

Dyddiad cyhoeddi: 21 Gorffennaf 2017

Y Ganolfan Rheolaeth yn cydweithio gyda'r FSB

Mae’r Ganolfan Rheolaeth yn falch o dderbyn plac Ffederasiwn Busnesau Bach ar gyfer y ganolfan

Dyddiad cyhoeddi: 25 Hydref 2016

Y Ganolfan Rheolaeth yn derbyn Tystysgrif Rhagoriaeth gan TripAdvisor

Gallwn gyhoeddi fod Y Ganolfan Rheolaeth wedi derbyn Tystysgrif Rhagoriaeth gan TripAdvisor unwaith eto.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mai 2015

Y Ganolfan Rheolaeth yn gweithio gyda Cyngor Sir y Fflint

Roeddem yn falch o noddi Wythnos Busnes Sir y Fflint eto eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Hydref 2015

Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

Dyddiad cyhoeddi: 14 Gorffennaf 2017