Holl Newyddion A–Y

Amhariaeth ar ein llinellau ffôn o 9yh-11yh ar Ddydd Mawrth 27ain o Fehefin.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mehefin 2017

Archebwch eich Parti Nadolig yn Y Ganolfan Rheolaeth

Archebwch eich Cinio neu Barti Nadolig gyda ni rhwng 27 Tachwedd a 19eg Rhagfyr 2019. Mae ein Bwydlen Nadoligaidd ar gael fel dau gwrs am £21 neu dri chwrs am £25.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Hydref 2019

Archebwch eich Parti Nadolig yn Y Ganolfan Rheolaeth

Dyddiad cyhoeddi: 12 Hydref 2018

Barod Amdani!

Rydym yn hapus i gyhoeddi fod ein llety gwestai yn agor yn fis Medi! Barod Amdani!

Dyddiad cyhoeddi: 20 Awst 2020

Blwyddyn Newydd Dda a chroeso nol i'r Ganolfan Rheolaeth

Blwyddyn Newydd Dda a chroeso nol! Mae'r Ganolfan Rheolaeth ar agor!

Dyddiad cyhoeddi: 5 Ionawr 2022

Bore Coffi Macmillan

Dewch i gefnogi achos da

Dyddiad cyhoeddi: 28 Medi 2023

Bwydlen Nadolig

Dyddiad cyhoeddi: 12 Medi 2017

Bwydlen Nadolig

Dyddiad cyhoeddi: 31 Gorffennaf 2018

Bwyty 1884 yn Ail-agor 03.02.22

Mae'n bleser gennym gyhoeddi y bydd Bwyty 1884 yn y Ganolfan Rheolaeth yn ail agor heno ac ar agor yn ddyddiol 6yh-9yh.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Chwefror 2022

COVID 19 Pandemig

Yn unol â chyngor gan Lywodraeth Prydain a Sefydliad Iechyd y Byd, mae'r Ganolfan Rheolaeth ar gau ar hyn o bryd. Mae'r penderfyniad hwn wedi'i wneud i ddiogelu ein hymwelwyr a'n staff.​

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mawrth 2020

Cau dros y Nadolig

Dyddiad cyhoeddi: 12 Rhagfyr 2017

Chrystal Williams - Enillydd 'World Power Lifting Championships'

Dyddiad cyhoeddi: 3 Gorffennaf 2018

Cinio Gala Wythnos Busnes Gwynedd 2017

Y Ganolfan Rheolaeth yn cyd-weithio â Chyngor Gwynedd fel lleoliad ar gyfer Cinio Gala Wythnos Busnes Gwynedd 2017 a y 25ain o Fai, yn falch o groesawu gymaint ohonoch. Diolch i chi gyda am fynychu. Os oes gennych unrhyw adborth neu sylwadau ynglŷn a digwyddiad neithiwr, cysylltwch â ni yma .

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mai 2017

Cinio Gala Wythnos Busnes Gwynedd 2018

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mai 2018

Cinio Gala a Gwobrau Wythnos Busnes Gwynedd 2019

Y Ganolfan Rheolaeth yn cyd-weithio a Chyngor Gwynedd fel lleoliad ar gyfer Cinio Gala a Gwobrau Wythnos Busnes Gwynedd 2019 ar y 23ain o Fai, yn falch o groesawu gymaint i’r digwyddiad llwyddiannus.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mehefin 2019

Croeso yn ôl gan Yr Ganolfan Rheolaeth

Dyddiad cyhoeddi: 17 Ionawr 2019

Cyfradd arbennig ar gael ar lety GaB ar gampws y Brifysgol

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mawrth 2017

Cynigion Blwyddyn Newydd yn Y Ganolfan Rheolaeth

Dyddiad cyhoeddi: 24 Ionawr 2018

Cynigion arbennig i staff, eu ffrindiau a theulu yn Y Ganolfan Rheolaeth

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2017

Dathliad o Fwyd Cymreig ym Mwyty 1884

Mae ein Prif Gogydd yn eich croesawu i'r Flwyddyn Newydd gyda bwydlen Dydd Santes Dwynwen arbennig i ddathlu bwyd Cymreig ym Mwyty 1884 yn y Ganolfan Rheolaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ionawr 2022

Dathlu Pen-blwydd 10 Mlynedd Y Ganolfan Rheolaeth

Mae’r Ganolfan Rheolaeth ym Mhrifysgol Bangor, a grëwyd drwy brosiect 15m a chyllid Ewropeaidd sylweddol a chyllid allanol arall, yn dathlu ei Phen-blwydd yn 10 mlwydd oed eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Awst 2018

Dathlu llwyddiant Emma yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Dyddiad cyhoeddi: 13 Medi 2017

Digwyddiad Brexit Wythnos Busnes Gwynedd - Dyddiad i'r dyddiadur

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mawrth 2017

Digwyddiadau Cymunedol AM DDIM i drigolion hŷn Bangor

Rydym yn falch o gydweithio gyda Chyngor Gwynedd i gefnogi Digwyddiadau Cymunedol i drigolion hŷn Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 31 Ionawr 2022

Diweddariad COVID-19

Mae’r Ganolfan Rheolaeth dal ar gau ar hyn o bryd oherwydd COVID-19, gobeithio y byddwn yn ail-agor yn fuan. Cadwch lygad ar ein tudalen Facebook am unrhyw newyddion a dyddiadau agor (Diweddariad 02.06.2020) Rydym yn parhau i fonitro holl negeseuon e-bost ac archebion drwy info@themanagementcentre.co.uk . Byddwn yn parhau i ddilyn canllawiau ynghylch a phryd y gallwn ailagor fel lleoliad. Edrychwn ymlaen at eich croesawu i gyd yn ôl i'r Ganolfan yn fuan. We look forward to welcoming you all back to the centre soon.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mehefin 2020

Dydd Gwener 2il o Fawrth

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mawrth 2018

Emma Chappell yw Dysgwr y Flwyddyn

Testun llawenydd mawr oedd clywed fod Emma Chappell a fynychodd gyrsiau Cymraeg i Oedolion Prifysgol Bangor ac yn gweithio yn y Brifysgol yn Y Ganolfan Rheolaeth, wedi ennill Dysgwr y Flwyddyn yn Eisteddfod Genedlaethol Môn eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Awst 2017

Ganllaw Teithio Prydain Fawr - Lonely Planet

Dyddiad cyhoeddi: 10 Rhagfyr 2018

Grab & Go Meals Yn Y Ganolfan Rheolaeth

Dyddiad cyhoeddi: 22 Hydref 2018

Grab & Go Meals Yn Y Ganolfan Rheolaeth

Dyddiad cyhoeddi: 3 Rhagfyr 2018

Gwahoddiad i Fore Coffi Macmillan yn Y Ganolfan Rheolaeth

Dyddiad cyhoeddi: 20 Medi 2017

Gwobr 2020 Travellers' Choice

Hoffem rannu gyda chi fod Y Ganolfan Rheolaeth wedi derbyn gwobr gan Tripadvisor - 2020 Travellers’ Choice Winner

Dyddiad cyhoeddi: 14 Awst 2020

Gwobr TripAdvisor 2023

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mai 2023

Gwobrau Adolygiadau Gwesteion 2017

Dyddiad cyhoeddi: 14 Chwefror 2018

Gwobrau'r MIA

Dyddiad cyhoeddi: 9 Tachwedd 2018

Gwynedd Business Week 2018

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mawrth 2018

Hysbyseb Y Ganolfan Rheolaeth yng Nghylchgrawn Y Siambr Fasnach

Mae’r Ganolfan Rheolaeth hefo hysbyseb yng Nghylchgrawn Y Siambr Fasnach - Materion Busnes. Dilynwch y linc yma i weld yr hysbyseb a gweddill y cylchgrawn.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mehefin 2018

Lansiad bwydlen newydd 1884

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mawrth 2018

Llwyddiant Gwobrau WhatUni i Brifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi ei dewis fel y gorau ym Mhrydain am ei Chlybiau a Chymdeithasau Myfyrwyr ac am ei Llety Myfyrwyr yng ngwobrau blynyddol WhatUni.com Student Choice Awards. Hefyd, daeth y Brifysgol yn drydydd ym Mhrydain yn y categori Prifysgol y Flwyddyn ac yn ail am ei Chyrsiau a Darlithwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ebrill 2018

Mae’r Ganolfan Rheolaeth yn falch o gynnig Llety Gwestai 4* Croeso Cymru

Mae’r Ganolfan Rheolaeth, Gogledd Cymru yn falch o gynnig Llety Gwestai 4* Croeso Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Medi 2018

Nadolig Yn Yr Ganolfan Rheolaeth

Dyddiad cyhoeddi: 1 Awst 2018

Nadolig Yn Yr Ganolfan Rheolaeth

Dyddiad cyhoeddi: 29 Hydref 2018

Nadolig yn Y Ganolfan Rheolaeth

Dyddiad cyhoeddi: 7 Tachwedd 2017

Nadolig yn Y Ganolfan Rheolaeth

Dyddiad cyhoeddi: 7 Tachwedd 2017

Newidiadau i'r ffordd yr ydym yn defnyddio'ch data (GDPR)

Daw un o'r newidiadau mwyaf i gyfraith preifatrwydd data'r DU ar y 25ain o Fai 2018. Mae'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), yn golygu y bydd gennych fwy o reolaeth dros sut y defnyddir eich data. Hefyd mae’n sicrhau bod sefydliadau'n amddiffyn eich data personol yn well.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mai 2018

Ngwobrau Adolygiad Gwesteion Booking.com 2018

Dyddiad cyhoeddi: 17 Ionawr 2019

Noson Diod a Byrger 01/06/2023

Nos Iau 1af o Fehefin 2023 - 6y.h-9y.h ym Mar 1884, Y Ganolfan Rheolaeth - Croeso i bawb

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mai 2023

Noson Diod a Byrger 03/08/2023 - Croeso i bawb

Nos Iau 3ydd o Awst 2023 - 6y.h-9y.h ym Mar 1884, Y Ganolfan Rheolaeth - Croeso i bawb

Dyddiad cyhoeddi: 3 Awst 2023

Noson Diod a Byrger 29/06/2023 - Croeso i bawb

Nos Iau 29ain o Fehefin 2023 - 6y.h-9y.h ym Mar 1884, Y Ganolfan Rheolaeth - Croeso i bawb

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mehefin 2023

Noson Diod a Cyri 06/07/2023 - Croeso i bawb

Nos Iau 6ed o Orffennaf 2023 - 6y.h-9y.h ym Mar 1884, Y Ganolfan Rheolaeth - Croeso i bawb

Dyddiad cyhoeddi: 4 Gorffennaf 2023

Noson Diod a Cyri 24/08/2023 - Croeso i bawb

Nos Iau 24 o Awst 2023 - 6y.h-9y.h ym Mar 1884, Y Ganolfan Rheolaeth - Croeso i bawb

Dyddiad cyhoeddi: 24 Awst 2023

Noson Diod a Cyri 27/07/2023 - Croeso i bawb

Nos Iau 27ain o Orffennaf 2023 - 6y.h-9y.h ym Mar 1884, Y Ganolfan Rheolaeth - Croeso i bawb

Dyddiad cyhoeddi: 22 Gorffennaf 2023

Noson Diod a Pitsa 13/07/2023 - Croeso i bawb

Nos Iau 13eg o Orffennaf 2023 - 6y.h-9y.h ym Mar 1884, Y Ganolfan Rheolaeth - Croeso i bawb

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2023

Noson Diod a Pitsa 22/06/2023 - Croeso i bawb

Nos Iau 22ain o Fehefin 2023 - 6y.h-9y.h ym Mar 1884, Y Ganolfan Rheolaeth - Croeso i bawb

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mehefin 2023

Pedwar yn cyrraedd rownd derfynol Dysgwr y Flwyddyn!

Testun llawenydd mawr oedd clywed fod Hugh, Emma, Richard a Daniela, a fynychodd gyrsiau Cymraeg i Oedolion Prifysgol Bangor, wedi cyrraedd rownd derfynol Dysgwr y Flwyddyn yn Eisteddfod Genedlaethol Môn eleni. Mae Emma hefyd yn gweithio yn y Brifysgol yn Y Ganolfan Rheolaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mai 2017

Pen-blwydd 10fed

Dyddiad cyhoeddi: 4 Gorffennaf 2018

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu'n ôl i'r Ganolfan Rheolaeth

Dros yr wythnosau diwethaf rydym wedi bod yn gweithio'n galed i sicrhau bod ein lleoliad yn ddiogel i'w ailagor i'n gwesteion a'n hymwelwyr. Rydym yn falch o rannu'r newyddion y bydd ein llety i westeion yn ailagor yn fis Medi!

Dyddiad cyhoeddi: 17 Awst 2020

Siop Goffi Y Ganolfan Rheolaeth - Cynllun Cerdyn Teyrngarwch

Dyddiad cyhoeddi: 15 Medi 2023

Stereophonics ym Mangor

Mae Stereophonics yn dod i Fangor, Gogledd Cymru i berfformio yn Y Faenol ar y 25ain o Orffennaf 2020!

Dyddiad cyhoeddi: 4 Chwefror 2020

Tîm Y Ganolfan ar Restr Fer ar gyfer Wobr Genedlaethol

Mae Tîm Y Ganolfan Rheolaeth, Prifysgol Bangor, yn falch iawn o fod ar restr fer ar gyfer Gwobr Cymdeithas Cyfarfodydd y Diwydiant MiaList 2018.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Medi 2018

Uwch Gomisiynydd Jamaica 15.08.18

Dyddiad cyhoeddi: 22 Awst 2018

Wythnos Busnes Gwynedd 2017

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mawrth 2017

Wythnos Busnes Gwynedd 2020 wedi’i CANSLO

Er mwyn cynorthwyo gydag atal a chyfyngu ar y firws COVID-19, mae Gwynedd Busnes Week 2020 wedi’u canslo. Ymddiheurwn yn ddiffuant am unrhyw anghyfleustra neu siom a achoswyd, ond hyderaf y byddwch yn deall pam y gwnaed y penderfyniad hwn.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mawrth 2020

Wythnos Graddio 2017 yn Y Ganolfan Rheolaeth

Dyddiad cyhoeddi: 21 Gorffennaf 2017

Wythnos a Chinio Busnes Gwynedd 2019

Bydd prif ddigwyddiad busnes Gwynedd sy’n hyrwyddo ac yn dathlu llwyddiannau busnesau lleol yn ogystal â chynnig cyfle gwych i gwmnïau ddod at ei gilydd i rwydweithio a rhannu syniadau yn cael ei gynnal rhwng 20 a 24 Mai. Mae’n argoeli i fod yn uchafbwynt calendr busnes y sir eto eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mai 2019

Y Ganolfan Rheolaeth ym Mhrifysgol Bangor yn dathlu ei 10fed Pen-blwydd

Mae’r Ganolfan Rheolaeth ym Mhrifysgol Bangor, a grëwyd drwy brosiect 15m a chyllid Ewropeaidd sylweddol a chyllid allanol arall, yn dathlu ei Phen-blwydd yn 10 mlwydd oed eleni. Ers ei lansio yn 2008, mae’r Ganolfan wedi perfformio yn well na’r holl dargedau dysgu a swyddi a osodwyd arni gan ei harianwyr Ewropeaidd ac mae gan y Ganolfan weithlu o 71 o staff ar hyn o bryd.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Awst 2018

Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

Dyddiad cyhoeddi: 14 Gorffennaf 2017