Newyddion: Mehefin 2020

Diweddariad COVID-19

Mae’r Ganolfan Rheolaeth dal ar gau ar hyn o bryd oherwydd COVID-19, gobeithio y byddwn yn ail-agor yn fuan. Cadwch lygad ar ein tudalen Facebook am unrhyw newyddion a dyddiadau agor (Diweddariad 02.06.2020) Rydym yn parhau i fonitro holl negeseuon e-bost ac archebion drwy info@themanagementcentre.co.uk . Byddwn yn parhau i ddilyn canllawiau ynghylch a phryd y gallwn ailagor fel lleoliad. Edrychwn ymlaen at eich croesawu i gyd yn ôl i'r Ganolfan yn fuan. We look forward to welcoming you all back to the centre soon.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Mehefin 2020