Newyddion: Awst 2018

Uwch Gomisiynydd Jamaica 15.08.18

Dyddiad cyhoeddi: 22 Awst 2018

Dathlu Pen-blwydd 10 Mlynedd Y Ganolfan Rheolaeth

Mae’r Ganolfan Rheolaeth ym Mhrifysgol Bangor, a grëwyd drwy brosiect 15m a chyllid Ewropeaidd sylweddol a chyllid allanol arall, yn dathlu ei Phen-blwydd yn 10 mlwydd oed eleni.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Awst 2018

Y Ganolfan Rheolaeth ym Mhrifysgol Bangor yn dathlu ei 10fed Pen-blwydd

Mae’r Ganolfan Rheolaeth ym Mhrifysgol Bangor, a grëwyd drwy brosiect 15m a chyllid Ewropeaidd sylweddol a chyllid allanol arall, yn dathlu ei Phen-blwydd yn 10 mlwydd oed eleni. Ers ei lansio yn 2008, mae’r Ganolfan wedi perfformio yn well na’r holl dargedau dysgu a swyddi a osodwyd arni gan ei harianwyr Ewropeaidd ac mae gan y Ganolfan weithlu o 71 o staff ar hyn o bryd.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Awst 2018

Nadolig Yn Yr Ganolfan Rheolaeth

Dyddiad cyhoeddi: 1 Awst 2018