Newyddion: Mai 2018

Cinio Gala Wythnos Busnes Gwynedd 2018

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mai 2018

Newidiadau i'r ffordd yr ydym yn defnyddio'ch data (GDPR)

Daw un o'r newidiadau mwyaf i gyfraith preifatrwydd data'r DU ar y 25ain o Fai 2018. Mae'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), yn golygu y bydd gennych fwy o reolaeth dros sut y defnyddir eich data. Hefyd mae’n sicrhau bod sefydliadau'n amddiffyn eich data personol yn well.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mai 2018