Newyddion: Mawrth 2020

COVID 19 Pandemig

Yn unol â chyngor gan Lywodraeth Prydain a Sefydliad Iechyd y Byd, mae'r Ganolfan Rheolaeth ar gau ar hyn o bryd. Mae'r penderfyniad hwn wedi'i wneud i ddiogelu ein hymwelwyr a'n staff.​

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mawrth 2020

Wythnos Busnes Gwynedd 2020 wedi’i CANSLO

Er mwyn cynorthwyo gydag atal a chyfyngu ar y firws COVID-19, mae Gwynedd Busnes Week 2020 wedi’u canslo. Ymddiheurwn yn ddiffuant am unrhyw anghyfleustra neu siom a achoswyd, ond hyderaf y byddwch yn deall pam y gwnaed y penderfyniad hwn.

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mawrth 2020