Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Holl Newyddion A–Y

Archeolegwyr yng Ngŵyl Gwyddoniaeth Bangor

Ymunwch â ni yn yr Arddangosfa Bydoedd Cudd yn ystod Gŵyl Gwyddoniaeth Prifysgol Bangor

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mawrth 2014

Blas Llwyddiant - Darn o Cemeg ar gyfer ysgolion lleol yn ystod wythnos gemeg

Dyddiad cyhoeddi: 27 Tachwedd 2018

Cenynau a Chynffonnau

I gydfynd â Gŵyl Wyddoniaeth Bangor poblogaidd y Brifysgol, mae  Storiel wedi dadorchuddio’i harddangosfa newydd sydd i’w gweld yng nghyntedd Storiel ar y thema o ymlusgiaid.

Mae’r arddangosfa wedi’i churadu gan Melissa Green, myfyrwraig sŵoleg wirfoddol.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mawrth 2017

Cymhwyso gwyddoniaeth!

Cynhelir Gŵyl Gwyddoniaeth Prifysgol Bangor eto am y seithfed flwyddyn yn olynol ac mae croeso i bawb archwilio a thrafod gwyddoniaeth trwy sgyrsiau, gweithgareddau ymarferol, arddangosfeydd, dangosiadau - ac ni fydd raid talu i fynd i'r un ohonynt.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Chwefror 2017

Cymhwyso gwyddoniaeth!

Cynhelir Gŵyl Gwyddoniaeth Prifysgol Bangor eto am y seithfed flwyddyn yn olynol ac mae croeso i bawb archwilio a thrafod gwyddoniaeth trwy sgyrsiau, gweithgareddau ymarferol, arddangosfeydd, dangosiadau - ac ni fydd raid talu i fynd i'r un ohonynt.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mawrth 2017

Cystadleuaeth Ffotograffiaeth, Celf a Barddoniaeth Gŵyl Wyddoniaeth Bangor

Fel rhan o Ŵyl Wyddoniaeth Bangor, mae Prifysgol Bangor yn gwahodd unrhyw un o dan 19 mlwydd oed i gymryd rhan yn eu Cystadleuaeth Ffotograffiaeth, Celf a Barddoniaeth.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Chwefror 2016

Enillydd cystadleuaeth gelf i fyfyrwyr wedi ei hysbrydoli gan obaith ymchwil cancr

Mae artist brwd o Ysgol David Hughes wedi ennill cystadleuaeth gelf leol ar ôl cael ei hysbrydoli gan waith rhai o ymchwilwyr cancr pennaf Cymru.

Lluniodd Annabelle Blight, o Landegfan, y dyluniad buddugol fel rhan o Gystadleuaeth Ffotograffiaeth, Celf a Barddoniaeth Gŵyl Wyddoniaeth flynyddol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mawrth 2016

Enillydd cystadleuaeth gelf i fyfyrwyr wedi ei hysbrydoli gan obaith ymchwil cancr

Mae artist brwd o Ysgol David Hughes wedi ennill cystadleuaeth gelf leol ar ôl cael ei hysbrydoli gan waith rhai o ymchwilwyr cancr pennaf Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mawrth 2016

Gŵyl Wyddoniaeth Bangor 2016

Mae Gŵyl Wyddoniaeth Prifysgol Bangor yn ôl am ei chweched blwyddyn. Mae'r ŵyl yn rhedeg o 11-20 Mawrth 2016, ac yn croesawu pawb i archwilio a thrafod gwyddoniaeth drwy gyfrwng sgyrsiau, gweithgareddau ymarferol, arddangosfeydd ac arddangosiadau o’r digwyddiadau a gynhelir YN RHAD AC AM DDIM.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Chwefror 2016

Llwyddiant Gŵyl Wyddoniaeth Bangor 2016

Arddangosfa Bydoedd Cudd eleni oedd y fwyaf erioed, gydag 800 o bobl yn ymweld ag Adeilad Brambell, Prifysgol Bangor, ddydd Sadwrn, 12 Mawrth rhwng 10am a 4pm ar gyfer digwyddiad mwyaf blaenllaw Gŵyl Wyddoniaeth Bangor. 

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mawrth 2016

Mynediad agored i arddangosfa Bydoedd Cudd 2015

Mae’r arddangosfa ‘Bydoedd Cudd', sef prif ddigwyddiad Gŵyl Wyddoniaeth Bangor, a gynhelir rhwng  13 - 22 Mawrth 2015, yn cynnig mwy o weithgareddau ac arddangosiadau nag erioed eleni. Hon fydd y bumed gwaith i’r ŵyl boblogaidd gael ei chynnal.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mawrth 2015

Rhoi amlygrwydd i gyfleoedd gyrfa ym maes Gwyddorau Môr ym Mhrifysgol Bangor

Cynhaliodd Ysgol Gwyddorau'r Eigion Prifysgol Bangor ei ffair yrfaoedd flynyddol i dynnu sylw at y potensial enfawr o swyddi yn y sector môr, un o'r sectorau sy'n tyfu gyflymaf yn economi'r Deyrnas Unedig.

 

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mawrth 2018

Topping success – A slice of Chemistry for local schools during chemistry week

Dyddiad cyhoeddi: 28 Tachwedd 2018