Electronic Engineering MRes

Rhagarweiniad

Ffeithiau’r cwrs

  • Enw: Electronic Engineering
  • Cymhwyster: MRes
  • Hyd: 1 year full-time

Each programme is aligned to the research conducted within Electronic Engineering. The MRes programme provides a dedicated route for high-calibre students who are ready to carry out independent research (and possibly have a specific research aim in mind) leading to PhD level study or who are seeking a stand alone research-based qualification suitable for a career in research with transferable skills for graduate employment.

It is the normal expectation that the independent research thesis (120 credits) should be of at a standard publishable in a high quality peer reviewed journal. Each MRes shares the taught element of the course. After successful completion of the taught element you are then able to specialise in a specific subject for your thesis.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Cynnwys y Cwrs

The taught provision has three 20 credit modules that concentrate on specific generic skills.

Modules:

Modelling and Design: This module focuses on the simulation and design of electronic devices using an advanced software package – COMSOL. This powerful commercial software package is extremely adaptable and can be used to simulate and design a very wide range of physical systems.

Research methods and study skills: This module focuses on the skills required to scope, plan, execute and report the outcomes of research project.

Intro to micro and nanotechnology: This module focuses on the device fabrication techniques at the nano and micro scale.

Research Project: After the successful completion of the taught component of the programme, the major individual thesis project will be undertaken within Bangor’s world-leading Electronic Engineering research groups.

Optional Modules include:
• RF and Optical MEMS
• Advanced Sensor Systems
• Optical Communications & Systems

Gofynion Mynediad

We welcome applicants who have gained an Honours degree in Electronic Engineering, Physics or a related scientific discipline, at a 2.ii level or higher or the international equivalent. Applicants with initial degrees in other disciplines will be considered on an individual basis, with the assessment based on the applicant’s potential to succeed on, and benefit from, the course.

Applicants from overseas must in addition demonstrate competence in English to level IELTS 6.0 overall and no element under 5.5 with a writing score of 6.5. An appropriate ELCOS (Bangor University English Language School) pre-sessional course may be taken to achieve the required English language level.

Sut i Ymgeisio

Cyngor ar wneud cais

Mae ceisiadau ar gyfer graddau ymchwil yn wahanol i geisiadau am gyrsiau ôl-radd trwy ddysgu fel gradd Feistr. Er bod y ffurflen gais yr un ffurflen, mae’r ffordd y dylech fynd ati i wneud cais yn gwneud gwahaniaeth.

Gwneud cais ar gyfer PhD/Mphil wedi ei ariannu’n allanol neu gennych chi eich hun

Fel gydag ein holl gyrsiau, gallwch ariannu cwrs PhD/Mphil ym Mangor eich hun, neu efallai fod gennych gymorth ariannol allanol (er enghraifft gan eich cyflogwr neu gan y cynulliad), ac rydym yn croesawu pob cais am wneud hynny. Er hynny, yn hytrach na chwblhau ffurflen gais yn unig, gallwch gymryd camau syml er mwyn gwneud yn siŵr fod eich cais yn sefyll allan ac yn fwy tebygol o fod yn llwyddiannus.

Mae pob myfyriwr PhD/Mphil angen goruchwyliaeth gan o leiaf un aelod o staff y Brifysgol, ac os ydych yn ystyried PhD/Mphil mae gennych eisoes syniad o’r pwnc neu’r maes yr ydym am astudio ynddo. I wneud yn siŵr fod gan y Brifysgol arbenigedd yn y maes er mwyn darparu goruchwyliaeth, edrychwch yn gyntaf ar ein tudalennau staff.

Unwaith yr ydych wedi dod o hyd i aelod o staff sydd yn gwneud gwaith ymchwil yn y maes, gallwch gysylltu â hwy yn uniongyrchol gyda chrynodeb o’ch ymchwil sy’n amlinellu eich cais a gofynnwch a ydynt yn fodlon i oruchwylio eich project. Os yw’r aelod o staff academaidd yn dangos diddordeb, gallwch drafod ymhellach i ddatblygu cynnig ymchwil PhD/Mphil llawn.

Ar yr adeg yma, dylech wneud cais am y rhaglen PhD/Mphil gan ddefnyddio'r ffurflen sydd ar gael yma. Dylech gwblhau’r ffurflen yn llawn gan gynnwys cyfeirnodau academaidd, eich cais ymchwil ac enw’r aelod o staff academaidd sydd am eich goruchwylio.

Ymgeisio am ysgoloriaethau PhD a hysbysebir gan Brifysgol Bangor

Eich cynnig ymchwil

Mae cynnig ymchwil da yn hanfodol os ydych yn ymgeisio am PhD neu MPhil. Dylai’r cynnig gynnwys:

(i) Trosolwg - rhowch fraslun o'r maes pwnc yr ydych am ymchwilio iddo, a rhoddwch wybodaeth am y dadleuon damcaniaethol, polisi ac empirig y byddwch yn ymdrin â hwy.
(ii) Cynllunio – rhaid i chi ddangos eich bod yn ymwybodol o amserlenni ymchwil, a bod gennych gynllun i reoli'ch gwaith. Rhaid i chi ddangos ei bod yn bosib cyflawni'r ymchwil yn yr amser sydd ar gael.
(iii) Cyfeiriadau llenyddol – rhaid i chi ddangos nad yw'ch maes ymchwil arfaethedig wedi'i astudio o'r blaen. Rhowch gyfeiriadau at erthyglau a thestunau llenyddol sy'n berthnasol i'ch maes astudio chi.
(iv) Methodoleg – rhaid i chi ddangos eich bod yn ymwybodol o'r offer methodolegol sydd ar gael, a nodi pa rai fyddai'n addas i'ch ymchwil chi.

Mwy o gyngor am baratoi eich cynnig ymchwil

Ymgeisio am ysgoloriaethau PhD a hysbysebir gan Brifysgol Bangor

Mae cyfleoedd i ennill ysgoloriaethau PhD wedi eu hariannu yn codi yn aml drwy gydol y flwyddyn, ac yn cael ei hysbysebu fel cyfleoedd penodol sydd yn gofyn i chi wneud cais ffurfiol. Mae’r broses gwneud cais ar gyfer ysgoloriaethau PhD wedi eu hariannu yn amrywio o ysgol i ysgol felly mae gofyn i chi edrych ar wefan yr ysgol academaidd briodol a dilyn y cyfarwyddiadau sydd ar gael yno. Os ydych yn ansicr o unrhyw ran o’r broses gneud cais, gallwch gysylltu â’r ysgol academaidd briodol yn uniongyrchol am gyngor neu gallwch e-bostio postgraduatestudy@bangor.ac.uk

Gallwch nawr wneud cais ar-lein ar gyfer holl raglenni ôl-raddedig trwy ddysgu a rhaglenni ymchwil ôl-raddedig y Brifysgol (gan eithrio TAR, Diploma mewn Therapi Galwedigaethol a DClinPsy).

Myfyrwyr Cartref/UE

Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais ar-lein

Gyda phwy yr wyf angen cysylltu?

Am wybodaeth bellach neu gyngor am wneud cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig

E-bost: postgraduate@bangor.ac.uk
Ffôn: (01248) 383717

Myfyrwyr Rhyngwladol

Pryd i wneud cais

Bydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau drwy gydol y flwyddyn ond byddwn yn gyffredinol yn eich annog i anfon eich cais cyn diwedd mis Mehefin. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi wneud trefniadau ariannol a/neu lety ac i chi fedru cael gafael ar drawsgrifiadau a geirda os nad ydych wedi eu hanfon gyda’r cais gwreiddiol.

Gyrfaeoedd a Chyflogadwyedd

Graduates of these courses have gone on to work in various branches of the Electronics industry, for example optical communications and telecommunications companies, government research facilities like GCHQ, and various nanotechnology enterprises, from start-ups to multinational companies.


Many MRes students will continue postgraduate study after graduating, going on to MPhil and Phd aprogrammes. Whatever your final destination, MRes graduates will have demonstrable independent research skills and the ability to scope and manage complicated technical projects. You will also have developed scientific and engineering skills specific to your particular area of study, from scanning probe microscopy to finite element modelling which are of immediate applicability in technical industries.

Mwy o Wybodaeth

Camau nesaf