Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Medical Molecular Biology with Genetics MSc/PGDip/PGCert

Rhagarweiniad

Ffeithiau’r cwrs

  • Enw: Medical Molecular Biology with Genetics
  • Cymhwyster: MSc/PGDip/PGCert
  • Hyd: 1 year full-time

Our understanding of modern molecular biology and genetics, and it’s application in medical research, has led to huge advances in the diagnosis, prognosis and development of clinical treatments of human diseases. Students choosing to study the Medical Molecular Biology with Genetics MSc will enjoy a highly integrated postgraduate course, which combines modern in-depth molecular biology and genetics knowledge and theories, with extensive hands-on practical experience in their application in the medical laboratory.

The course is a full-time program consisting of three semesters. Semesters one and two comprise a range of lecture, seminar, practical and research techniques modules covering key cutting edge topics of modern medical molecular biology and genetics. The summer semester consists of a laboratory based research project and dissertation. Research projects are available in a number of areas, linked with the research interests of the members of NWCR Institute and School of Medical Sciences (read more here).

Scholarships 

Read about the Siemens scholarship here.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Cynnwys y Cwrs

Please click on the link below for a list of modules for the current academic year.

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar tudalen Modiwlau Medical Molecular Biology with Genetics.

Gofynion Mynediad

English language: IELTS level of 6.0 (or equivalent) with no single element lower than 5.5.

Academic: qualification equivalent to a UK 2(ii) BSc degree in a relevant subject area; e.g. molecular biology, biology, biochemistry, medical sciences or Biomedical sciences. Applications also considered with evidence of relevant work experience and possession of other suitable professional or academic qualifications.

Sut i Ymgeisio

Sut i wneud Cais

Gallwch nawr wneud cais ar-lein ar gyfer holl raglenni ôl-raddedig trwy ddysgu a rhaglenni ymchwil ôl-raddedig y Brifysgol (gan eithrio TAR, Diploma mewn Therapi Galwedigaethol a DClinPsy).

Cam 1 – Paratoi i wneud cais

Myfyrwyr Cartref/UE

Myfyrwyr Rhyngwladol

Cam 2 – Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais ar-lein

Ar ôl i chi ddarllen y Nodiadau Canllaw, dylech wneud cais gan ddefnyddio ein Gwasanaeth Derbyniadau Ar-lein.

Er mwyn ichi weld a chwblhau’r ffurflen gais yn Gymraeg bydd angen i chi sicrhau bod y gosodiad iaith ar eich porwr dewisol wedi ei osod ar Gymraeg. I gael canllawiau ynglŷn â sut i wneud hyn cliciwch yma (cyswllt â chwestiynau a ofynnir yn aml ynglŷn â sut i wneud hyn yn Firefox, IE a Google Chrome)

Wedi i chi gwblhau y ffurflen gais ar-lein bydd rhaid i chi ddarparu copiau o nifer o ddogfennau (wedi eu tystio os nad oes gennych y dogfennau gwreiddiol), megis trawsgrifiadau academaidd, tystysgrifon gradd, cadarnhad o gymorth ariannol.

Angen Cymorth?

Am wybodaeth bellach neu gyngor am wneud cais, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig.

E-bost: postgraduate@bangor.ac.uk
Ffôn: +44 (0)1248 383717

Pryd i wneud cais

Bydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau drwy gydol y flwyddyn ond byddwn yn gyffredinol yn eich annog i anfon eich cais cyn diwedd mis Mehefin. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi wneud trefniadau ariannol a/neu lety ac i chi fedru cael gafael ar drawsgrifiadau a geirda os nad ydych wedi eu hanfon gyda’r cais gwreiddiol.

Gyrfaeoedd a Chyflogadwyedd

Successful graduates from the Medical Molecular Biology with Genetics MSc will have developed subject-specific theoretical knowledge, practical laboratory experience and a set of transferable skills required to independently adapt and optimize scientific methodologies, critically interpret and evaluate self-generated and published scientific literature and data and undertake a predominantly self-reliant approach to laboratory based work, study and research. These skill sets will greatly facilitate progression onto PhD level studies in medical molecular research or employment in molecular diagnostics/medical sciences industries.

 

Mwy o Wybodaeth

Camau nesaf