News: February 2014

Dyddiad Cau Cyflogres Ebrill 2014 / Payroll Deadline April 2014

Oherwydd gwyliau'r Pasg , dydd Gwener, 4 Ebrill 2014, fydd y dyddiad  olaf y gellir anfon ceisiadau i’r Swyddfa Gyflogres i'w talu ar 30 Ebrill 2014. // Due to the Easter holidays the final date for submissions to the Payroll Office for payment on 30th April 2014 will be Friday, 4th April 2014.

Publication date: 1 February 2014