Anfonebau Gwerthiant - Talu Ar-lein gyda Cherdyn Credyd neu Ddebyd

Inv

Mae dull talu ychwanegol ar gyfer Anfonebau Gwerthiant Swyddogol Prifysgol Bangor ar gael yn awr a chaiff ei argraffu ar bob anfoneb newydd.

 

Erbyn hyn gall cwsmeriaid dalu am anfonebau gwerthiant yn Agresso drwy'r siop ar-lein gyda cherdyn debyd neu gredyd gan ddefnyddio'r cyswllt â'r we bangor.ac.uk/invoice. Bydd y siop ar-lein yn gofyn i’r cwsmer nodi swm y taliad a rhif yr anfoneb gwerthiant cyn talu’n ddiogel gyda cherdyn.

Anf

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2017