Cyflogau Rhagfyr 2017

Telir cyflogau Rhagfyr 2017 ar 20 Rhagfyr 2017 ac felly'r dyddiad olaf ar gyfer cyflwyno cais i’r Swyddfa Gyflogres am daliad ar y dyddiad hwn yw 4 Rhagfyr 2017. Bydd unrhyw waith papur a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn yn cael ei brosesu yng nghyflogres mis Ionawr 2018. 

Dyddiad cyhoeddi: 23 Hydref 2017