Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Trefniadau Caffael

Dyma roi gwybod i chi y bydd Trefniadau Caffael newydd (ynghlwm) yn dod i rym heddiw. Rhaid i bob aelod staff sydd â chyfrifoldebau caffael ddarllen y ddogfen sydd ynghlwm i ymgyfarwyddo â'r gofynion diwygiedig.

Yn fyr:

·         Mae'r trothwy tendro wedi cynyddu i £25,000.

·         Rhaid i chi ymgynghori â'r Tîm Caffael Corfforaethol cyn gwneud unrhyw ymarferion tendro dros y trothwy tendro o £25,000.

·         Rhaid i gyflenwyr eMarketplace cael ei ddefnyddio (drwy Agresso), lle maent ar gael.

·         Rhaid codi archebion prynu ar gyfer pob pryniant, oni bai y defnyddir cerdyn prynu.  

·         Cyflenwyr sy'n ymddangos yn Agresso yn unig ddylid eu defnyddio. Gellir gwneud cais am gyflenwyr newydd o hyd drwy Ffurflen Cyflenwr Newydd, ond ni ellir gosod archebion â'r cyflenwyr hynny nes cwblhau'r dasg hon

·         Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y gellir hepgor/gollwng y rheolau hyn. Rhaid llenwi Ffurflen Cyfiawnhau Gweithredu Tendr Sengl yn gofyn am gymeradwyo'r eithriad ymhob achos. 

Mae dogfennau cefnogi ar gael ar y tudalennau Caffael ar y fewnrwyd.  

Caiff staff â chyfrifoldebau caffael eu hannog i ddod i'r sesiynau hyfforddi sydd wrthi'n cael eu trefnu.

Plîs noder y gall methiant i gydymffurfio â’r gofynion newydd gael eu gweld fel torri rheolau’r Brifysgol a gall arwain at gamau ffurfiol i gael eu cymryd. Bydd yna gyfnod amnest am y 6 mis cyntaf, er mwyn i staff ddod yn gyfarwydd â’r gofynion newydd.

Mae croeso i chi gysylltu â mi os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon, neu os oes angen cymorth arnoch i gydymffurfio â'r gofynion newydd.

 

Nicola Day

Cyfarwyddwr Caffael

Dogfennau cysylltiedig:

Dyddiad cyhoeddi: 1 Chwefror 2017