Examples of Jason Walford Davies' work

Cyfieithiad o ‘Preludes for Memnon, II’ gan Conrad Aiken (1889–1973)

Dau goffi yn yr Español,
y dafnau disglair diwethaf
o’r Barsac aur mewn ffiol,

past ffigys a chnau candi . . . Mae Hardy’n
farw, Conrad a James a Shakspere’n
farw, ac aeddfeda’r hen Moore

tua bedd esgymun; i fedd anial y cwymp
Yeats. A ninnau? Pa amdo ar ein cyfer ni,
pa styllod, pa frics,

pa ddichellion duwiol a chanhwyllau,
pa weddïau a defodau coeg?
Cei di dy lapio, ferch, mewn sgarlad Syriaidd,

a gwisgo dy berlau, dy freichledau pefr,
dy fodrwy agat, ac am dy wddf yn crogi
dy lapis dulas, yn frith gan aur.

A minnau wrth dy ochr – ond a ddigwydd hynny?
A! Yn afagddu’r byd
mae ffrydiau tywyll, f’eurferch,

a thrwy’n heneidiau rhed llifeiriaint rhyn
na all cerhyntau’r Gwlff eu twymo
fyth. A chyn i’n cyflawnhad ein huno

rudd wrth rudd mewn gwely pridd, pwy ŵyr
na chaf fy sgubo gan y llif i fedd
ar forlan ddianrhydedd,

lle daw adar yn heidiau unlliw
ag eiry i halogi f’esgyrn gwyn . . .

Pa urddas y gall angau ei rhoi inni – ni
sy’n cusanu dan y lampau stryd,
neu’n dala dwylo wrth ryw hanner cuddio

yn y tacsi; neu’n orlawn â choffi,
ffigys, Barsac yn llwybreiddio
i ystafell wely dywyll

mewn tŷ lle mae pry yn y pren?
Mae’r aspidistra’n borthor; fe awn i mewn –
per aspidistra – felly – ad astra – onid e? –

a’n cloi ein hunain yn ddiogel yn ein gwyll,
ac ymryddhau rhag arswyd . . . Dyma fy llaw,
a’r graith wen honno ar fy mawd;

dyma fy ngheg, a gaiff atal dy furmuron.
Gad inni orwedd yn ddau fudan
yn y siambr hon, a dwyn Hardy, Shakspere,

Yeats a James i go’, cysuro’n calonnau braw
ag enwau hud, syllu ar y nenfwd
lle mae golau’r ceir yn troi’n ganhwyllau

cyrff; a gweld, y tu hwnt i’r gwely hwn,
y gwely arall hwnnw lle na symudwn:
lle na fydd, a ninnau’n un neu ar wahân,

mwyach unrhyw gariad rhyngom.