Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Medi 2019

SuLlMaMeIGSa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Cyllid ar Gyfer Rheolwyr

Academi Fusnes Gogledd Cymru - Modiwl Cam 2

Lleoliad:
Prifysgol Bangor
Amser:
Dydd Iau 19 Medi 2019 – Dydd Iau 3 Hydref 2019
(A phob wythnos tan ddydd Iau 27 Mehefin 2019)
Cyflwynydd:
Academi Busnes Gogledd Cymru
Cyswllt:
Academi Busnes Gogledd Cymru
01248 382869
Mwy o wybodaeth:
https://www.bangor.ac.uk/business/nwba/modules.php.cy

Bydd y cwrs hwn yn rhedeg dros 3 dydd Iau: 19 / 26 Medi & 3 Hydref 2019

Bydd cyfranogwyr yn datblygu dealltwriaeth o gyfrifyddu a rheolaeth ariannol, trwy ddehongli datganiadau ariannol ac archwilio technegau cyfrifyddu sylfaenol rheoli.

Mae'r modiwl yn cyflwyno cyfrifeg a rheolaeth ariannol, drwy ddehongli cyfriflenni ariannol ac archwilio technegau cyfrifeg rheoli sylfaenol.

Bydd y modiwl yn canolbwyntio ar ddehongli mantolenni cyllidol a bydd yn ymdrin â phroffidioldeb, hylifedd, rheoli cyfalaf gweithio, hyfywedd, a risg ac adenillon.

Byddir yn trafod defnyddio'r model cerdyn sgorio cytbwys, yr amrywiaeth o ddangosyddion perfformiad sy'n berthnasol i berfformiad.

Bydd y cwrs yma o fudd i reolwyr sy'n gweithio mewn swyddogaeth nad yw'n cyfrifyddu n eu rôl ond swydd yn gofyn am ddealltwriaeth o gyllid, neu berchnogion busnesau bach sydd angen dealltwriaeth bellach o dechnegau cyfrifyddu a mwy.

Darperir y modiwl Academi Busnes Gogledd Cymru yma gan Alun Griffiths, Ymgynghorydd Busnes Ariannol.

Cost y cwrs yma yw rhwng £150 - £250, yn ddibynnol ar faint eich busnes

I ddarganfod mwy neu i sicrhau eich lle cysylltwch â ni
nwba@bangor.ac.uk / 01248 382475