Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion: Mai 2014

Mae Byddwch Fentrus yn cyhoeddi enillydd Gwobr Prifysgolion Santander - Rhagoriaeth mewn Menter.

Trwy Brifysgolion Santander, mae tîm Byddwch Fentrus yn falch o gyhoeddi bod myfyriwr israddedig Bl. 3 mewn Busnes a Rheolaeth, Bogdan Pop, wedi ennill gwobr o £1,000 am ei gyfranogiad mewn gweithgareddau menter ac arloesi trwy gydol ei amser ym Mhrifysgol Bangor. 

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mai 2014

Wythnos Gwynedd yn dathlu’r goreuon mewn busnes

Am y nawfed flwyddyn yn olynol mae Wythnos Busnes Gwynedd wedi dathlu llwyddiannau busnesau lleol a chynnig cyfle gwych i bob math o gwmnïau lleol i ddod ynghyd i rwydweithio a chyfnewid syniadau.

 

Yn ystod yr wythnos trefnwyd rhaglen o ddigwyddiadau cefnogi busnes mewn canolfannau ar draws Gwynedd gan gynnwys Bangor, Dolgellau, Caernarfon a Phwllheli.

 

Uchafbwynt yr wythnos oedd Cinio Gala Wythnos Busnes Gwynedd a gynhaliwyd ar nos Iau, 22 Mai yn y Ganolfan Reolaeth, Prifysgol Bangor. Roedd y Cinio yn gyfle i arweinwyr busnes ledled Gwynedd gyfarfod gyda phobl debyg iddynt i rannu syniadau a phrofiadau.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mai 2014

Wythnos Busnes Gwynedd 2014 - Dathlu a hyrwyddo busnesau’r sir

Bydd Digwyddiad Brecwast Busnes yn y Ganolfan Rheolaeth, Prifysgol Bangor yn lansio Wythnos Busnes Gwynedd ddydd Llun, 19 Mai. Bydd y Lansio yn cynnig cyfle i rwydweithio a mwynhau araith gan Ieuan Wyn Jones ar y Parc Gwyddoniaeth Menai dros frecwast.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mai 2014