Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion: Ionawr 2016

Rhaglen wedi’i gefnogi gan yr Undeb Ewropeaidd yn barod i greu mwy o arweinyddion

Mae rhaglen arweinyddiaeth blaenllaw ym Mhrifysgolion Abertawe a Bangor wedi sicrhau ffynhonell o £2.7m drwy Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop.

ION leadership” fydd enw’r rhaglen newydd ac mae’n darparu cyrsiau arweinyddiaeth wedi’u rhan-ariannu ar gyfer 600 o berchnogion busnes ac arweinyddion newydd yn Ardal Cydgyfeiriant Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 25 Ionawr 2016

Arloesi â defnydd newydd o Wlân

A ydych chi erioed wedi ystyried sut mae defaid yn goroesi ar y bryniau oer a gwlyb? Mae gan eu gwlân nodweddion insiwleiddio anhygoel sy’n eu cadw’n gynnes, ac mae’r ddynoliaeth wedi gwneud yn fawr o’u cnu ers miloedd o flynyddoedd. Ond a ellir ei ddefnyddio i gadw pethau’n oer?

Mae gwyddonwyr ymchwil yng Nghanolfan BioGyfansoddion Prifysgol Bangor wedi bod yn cyfrannu at ehangu ein dealltwriaeth o briodweddau anhygoel gwlân fel defnydd insiwleiddio yn y diwydiant cludo nwyddau oer, ac wedi rhoi prawf ar ei berfformiad at ddibenion newydd a gwerthfawr.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Ionawr 2016

Rhoi gwyddoniaeth ar y blaen yng Nghymru yn 2016

Yn dilyn cyflwyno’r cais cynllunio manwl ffurfiol ar gyfer Parc Gwyddoniaeth arfaethedig Menai (M-SParc), sef project dan arweiniad Prifysgol Bangor, i Gyngor Ynys Môn ym mis Rhagfyr, mae Cyfarwyddwr M-SParc, Ieuan Wyn Jones, yn edrych yn ôl ar flwyddyn arwyddocaol i’r parc gwyddoniaeth penodol cyntaf yng Nghymru, sy’n ac yn edrych ymlaen at yr hyn sy’n addo bod yn ddyfodol cyffrous i ymdrech wyddonol yng ngogledd-orllewin Cymru yn 2016 a thu hwnt.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Ionawr 2016

Ai thus, a roddwyd gan y doethion, yw’r cynnyrch naturiol nesaf i’w ail-ddarganfod?

Ystyriwyd thus yn ddigon drudfawr i’w roi’n rhodd gan y doethion i’r baban Iesu, ynghyd ag aur a myrr. Roedd yn ddeunydd naturiol a ystyrid yn werthfawr gan ddiwylliannau hynafol.

Ond pa briodoleddau oedd yn ei wneud yn rhodd ddrudfawr yn yr hen fyd. Beth oedd ei wneud yn addas fel rhodd werthfawr i frenin?

Dyddiad cyhoeddi: 5 Ionawr 2016