Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Carafan yn sbarduno ffordd greadigol o feddwl

Tim SerenityTim Serenity

Am yr ail flwyddyn nododd Ilan Wyn Davies, myfyriwr peirianneg electronig 19 oed o’r Bala, mai cynllunio carafán foethus addas ar gyfer ei ddiweddar dad anabl er mwyn rhoi’r cyfle iddo fwynhau gwyliau i’r teulu oedd wrth wraidd y Prosiect Draig a enillodd wobr Arloesi Innovation Pontio eleni iddo ef a’r tîm gyda nawdd gan y rhaglen Menter trwy Ddylunio.

Mae’r gystadleuaeth, sy’n cynnig gwobr o £4,000, yn dod ag unigolion o ddisgyblaethau academaidd amrywiol ym Mhrifysgol Bangor ynghyd i weithio fel timau er mwyn datrys brîff dylunio go iawn gan bartner masnachol lleol. Eleni, roedd cyfanswm o 48 o israddedigion a 12 o fyfyrwyr ôl-radd yn cymryd rhan yn y rhaglen Menter trwy Ddylunio.

Y BeirniaidY BeirniaidFel un o brif weithgareddau canolfan Arloesi Innovation Pontio, mae'r rhaglen Menter trwy Dylunio yn ffordd o ddysgu myfyrwyr am fenter ac ar yr un pryd, yn dod ag academyddion o wahanol ddisgyblaethau ynghyd i weithio ar brosiectau masnachol ar y cyd. Cyflwynwyd her eleni gan y cwmni Fifth Wheel o sir Ddinbych, cwmni blaenllaw ym maes cynllunio a chynhyrchu carafannau moethus unigryw. Roedd y brîff yn gofyn i fyfyrwyr gynnig cysyniad ar gyfer carafán deithio foethus addas a hyblyg ar gyfer gwaith a gweithgareddau hamdden gyda chyllideb o £100k.

Darllenwch y stori llawn.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mawrth 2015