Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Partneriaeth Prifysgol Bangor ar restr-fer Gwobr

Mae Pŵer Niwclear Horizon ar restr fer ar gyfer gwobr fawreddog Cymdeithas Gwasanaethau Cynghori Gyrfaoedd i Raddedigion.

Maent wedi eu rhestru am y cydweithio a gwaith ymgysylltu strategol rhyngddynt a Phrifysgol Bangor, gyda chymorth gan bartneriaid eraill megis y 'National Skills Academy for Nuclear', Rhaglen 'Nuclear Graduates’ a Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, er mwyn codi proffil y diwydiant Niwclear, a'r cyfleoedd sydd ar gael ynddo i raddedigion, ymysg staff a myfyrwyr yn y Brifysgol .

Mae’r wobr yn dathlu cyflogwyr sydd yn datblygu a chynnal perthynas gweithredol dda gyda gwasanaeth gyrfaoedd a chyflogadwyedd. Mae’n cydnabod y cyflogwyr hynny sydd yn darparu gwasanaeth neilltuol i gefnogi gwaith gwasanaeth gyrfaoedd gyda myfyrwyr a graddedigion.

Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi yng Ngwobrau 'TARGETjobs National Graduate Recruitment Awards, Gwesty'r Grosvenor House, Llundain ar noson y 6ed Ebrill. 

Dyddiad cyhoeddi: 5 Ebrill 2016