Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Yr Athro enwog Bim Bhowmick yn agor cyfres VI o Ddarlithoedd Cyhoeddus Iechyd a Lles Gogledd Cymru ar 20 Hydref 2015

Mae'r Athro Bim Bhowmick OBE, a adwaenir gan lawer fel 'The Prof' wedi mwynhau gyrfa hir a nodedig fel meddyg ymgynghorol yn gofalu am yr henoed yn y GIG yng ngogledd Cymru. Mae wedi gweithio'n ddiflino i wella gofal cleifion ac addysg feddygol, ac wedi datblygu gwasanaethau arloesol ar gyfer cleifion strôc.

Mae'r Athro Bhowmick wedi cael cyfres o anrhydeddau a gwobrau dros y 30 blynedd diwethaf. Mae'r rhain wedi cynnwys OBE yn 2000 i gydnabod ei gyfraniad at ddatblygu gwasanaethau gofal yr henoed yng Nghymru. Derbyniodd 'Fedal y Sefydlwyr' gan Gymdeithas Geriatreg Prydain ac enillodd brif wobr Ymchwil Feddygol Elusennol BUPA UK.

Yn 2009 derbyniodd yr Athro Wobr Cyflawniad Gydol Oes gyntaf GIG Cymru i gydnabod ei waith arloesol sy'n ceisio sicrhau bod pobl hŷn yn derbyn y gofal diogel a'r driniaeth fwyaf priodol sydd eu hangen arnynt yng nghysur eu cartrefi eu hunain: Yn ogystal â'r manteision amlwg i gleifion hŷn, mae'r project arloesol hwn yn helpu i leihau'r baich ar y GIG oherwydd y ffaith bod pobl yn cael eu derbyn i'r ysbyty heb fod angen.

Yn 2011, dyfarnwyd Gwobr Cydnabod Cyflawniad Llywodraeth Cymru, a gyflwynwyd iddo gan y Prif Weinidog ac yn 2012 cafodd Fedal y Jiwbilî Diemwnt i gydnabod ei wasanaeth cyhoeddus.  Yn 2014, dyfarnwyd iddo Wobr Bevan gan Ymddiriedolaeth Bevan am ei gyfraniad nodedig i iechyd a lles yr henoed ac mae'n parhau i fod yn aelod o'r Felin Drafod annibynnol, Comisiwn Bevan, ac yn rhoi cyngor i'r gweinidog.  Fe'i hanrhydeddwyd â swydd Dirprwy Arglwydd Raglaw Clwyd, swydd y bu'n ei dal tan fis Chwefror 2015.

Mae'r rhaglen darlithoedd cyhoeddus sy'n ganlyniad partneriaeth rhwng Prifysgol Bangor a Grŵp Llandrillo Menai, dan nawdd Iechyd Cyhoeddus Cymru, bellach yn dechrau ar ei chweched gyfres yn Venue Cymru. Mae’r darlithoedd wedi eu hanelu at gynulleidfa leyg ac mae croeso i bawb.

Ar 20 Hydref 2015, bydd yr Athro Bim Bhowmick yn agor y sesiwn sy'n dwyn y teitl ‘The Elderly in Illness: Hospital or Home Treatment with Dignity’ ac yn dilyn hynny bydd Ann Conway yn siarad ar  `They already have a bed, let them stay in theirs`.  Uwch Nyrs Ymarferydd Cymunedol yw Ann, gyda Gofal Ychwanegol Môn.

I gael mwy o wybodaeth ac/neu i archebu eich lle anfonwch e-bost at nerys.hague@bangor.ac.uk neu ffoniwch 01248 382258, www.bangor.ac.uk/iechyd-a-lles

Dyddiad cyhoeddi: 18 Hydref 2015