ACCA Qualification Professional Development

Rhagarweiniad

Ffeithiau’r cwrs

 • Enw: ACCA Qualification
 • Cymhwyster: Professional Development

The Professional Qualification

There are fourteen exam papers on the ACCA professional qualification, two papers of which are selected from four options.

The qualification consists of two levels, each containing two modules as follows:

FUNDAMENTALS LEVEL (nine papers)

Knowledge Module (3 papers)

 • F3 Financial Accounting
 • F2 Management Accounting
 • F1 Accountant in Business

Skills Module (6 papers)

 • F4 Corporate and Business Law
 • F5 Performance Management
 • F6 Taxation
 • F7 Financial Reporting
 • F8 Audit and Assurance
 • F9 Financial Management

PROFESSIONAL LEVEL (five papers)

Essentials Module (3 papers)

 • P3 Business Analysis
 • P2 Corporate Reporting
 • P1 Governance, Risk and Ethics

Options Module (2 papers to be completed)

 • P4 Advanced Financial Management
 • P5 Advanced Performance Management
 • P6 Advanced Taxation
 • P7 Advanced Audit and Assurance

ACCA Membership

In addition to successful completion of the exams membership of the ACCA also requires:

 • Fulfilment of the ACCA’s Practical Experience Requirements
 • Completion of an online ethics module

Course Structure

The course is run on a part-time basis by The Management Centre. Classes are delivered via ‘blended learning’. Blended Learning is a unique combination of face-to-face teaching, on-line seminars and tutorials. Designed to making life easier for busy professionals, it minimises time away from the office and has less impact on the day to day operation of the business and the students’ working day. The course is structured to allow students flexibility in choosing the number of papers they wish to sit at each examination sitting.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Gofynion Mynediad

Sut i Ymgeisio

Sut i wneud Cais

Gallwch nawr wneud cais ar-lein ar gyfer holl raglenni ôl-raddedig trwy ddysgu a rhaglenni ymchwil ôl-raddedig y Brifysgol (gan eithrio TAR, Diploma mewn Therapi Galwedigaethol a DClinPsy).

Cam 1 – Paratoi i wneud cais

Myfyrwyr Cartref/UE

Myfyrwyr Rhyngwladol

Cam 2 – Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais ar-lein

Ar ôl i chi ddarllen y Nodiadau Canllaw, dylech wneud cais gan ddefnyddio ein Gwasanaeth Derbyniadau Ar-lein.

Er mwyn ichi weld a chwblhau’r ffurflen gais yn Gymraeg bydd angen i chi sicrhau bod y gosodiad iaith ar eich porwr dewisol wedi ei osod ar Gymraeg. I gael canllawiau ynglŷn â sut i wneud hyn cliciwch yma (cyswllt â chwestiynau a ofynnir yn aml ynglŷn â sut i wneud hyn yn Firefox, IE a Google Chrome)

Wedi i chi gwblhau y ffurflen gais ar-lein bydd rhaid i chi ddarparu copiau o nifer o ddogfennau (wedi eu tystio os nad oes gennych y dogfennau gwreiddiol), megis trawsgrifiadau academaidd, tystysgrifon gradd, cadarnhad o gymorth ariannol.

Angen Cymorth?

Am wybodaeth bellach neu gyngor am wneud cais, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig.

E-bost: postgraduate@bangor.ac.uk
Ffôn: +44 (0)1248 383717

Pryd i wneud cais

Bydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau drwy gydol y flwyddyn ond byddwn yn gyffredinol yn eich annog i anfon eich cais cyn diwedd mis Mehefin. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi wneud trefniadau ariannol a/neu lety ac i chi fedru cael gafael ar drawsgrifiadau a geirda os nad ydych wedi eu hanfon gyda’r cais gwreiddiol.

Mwy o Wybodaeth

Cysylltu â ni

If you would like further information or to register on the ACCA programme at the Management Centre, please contact our ACCA Team on acca@themanagementcentre.co.uk or call 01248 365992.

www.themanagementcentre.co.uk/acca

Costs and Fees

Tuition fees payable to The Management Centre at the commencement of the course are £250* per paper for papers F1, F2 and F3 and £447* per paper for papers F4 to P7 and include tuition and revision sessions, case study technique tutorials, study text, exam kit and attendance at any of The Management Centre seminars and tutorials.

Additional costs, including registration, annual subscription, examination and exemption fees (where appropriate) are payable directly to the ACCA. The current level for these costs can be found at www.accaglobal.com.

*There is currently no VAT on these courses as of August 2010

Cyrsiau Eraill

Camau nesaf