Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ageing and Dementia Studies MPhil

Rhagarweiniad

Ffeithiau’r cwrs

  • Enw: Ageing and Dementia Studies
  • Cymhwyster: MPhil
  • Hyd: 2 years as a full-time student, & 4 years part-time

Dementia Services Centre Logo

The PhD/MPhil programme will provide a dedicated route for high calibre students who (may have a specific research aim in mind and) are ready to carry out independent research leading to postdoctoral status. Alternatively it would be appropriate for students who are seeking a high level qualification suitable for a career in research with transferable skills for graduate employment. 

Structure

The Dementia Services Development Centre, also known as DSDC, uses the ‘four paper’ model for its PhD programme whereby the thesis comprises four pieces of independent but related research that are of a publishable standard in a high quality peer reviewed journal.

In addition to the support of the research project’s supervisors and from fellow postgraduate research and professional researchers within the Dementia Services Development Centre, there will also be the opportunity to undertake taught modules at postgraduate level as well as attend workshops and courses provided for postgraduate research students by the University’s Academic Development Unit. Any taught modules and courses will not count as credits towards this or any other qualification but, if identified as being of developmental value by the student and the supervisory team, will provide the extra skills and knowledge needed to undertake postgraduate research.

Dementia Services Development Centre

The Dementia Services Development Centre, was founded in 1999. In collaboration with Cardiff & Vale UHB, DSDC Wales is one of a network of centres in the DSDC Network throughout the British Isles which conduct research and promote service development and training in the field of dementia care.

Research is conducted on a local and national level within Wales with the research centre in Bangor being the lead for the Wales Dementias and Neurodegenerative Diseases Research Network (NEURODEM Cymru) but there are also strong collaborative links with researchers across the UK, Europe and elsewhere in the world.

DSDC is active across a wide range of ageing and dementia research activities and these can be broadly categorised (i) dementia care (including Alzheimer’s disease, family care-giving and psychosocial interventions); (ii) gerontology; and (iii) well-being and resilience across the life-span.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Cynnwys y Cwrs

The MPhil is available for full time (2 year) or part time (4 year) study on-campus or via distance learning from within the UK or internationally. The course requires the student to undertake a substantial piece of independent research at the cutting edge of ageing and dementia research.

 

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar tudalen Modiwlau Ageing and Dementia Studies .

Gofynion Mynediad

 Admission by undergraduate degree

SuccessfulcompletionofBachelordegree(Min 2:2).

Admission by Experience: Mature student status

A candidate may be considered for acceptance provided that they have relevant work experience and have strong references and personal statement. Usually, under such circumstances, the candidate would be invited for an interview where circumstances allowed (e.g. face-to-face, Skype, telephone).

Sut i Ymgeisio

Cyngor ar wneud cais

Mae ceisiadau ar gyfer graddau ymchwil yn wahanol i geisiadau am gyrsiau ôl-radd trwy ddysgu fel gradd Feistr. Er bod y ffurflen gais yr un ffurflen, mae’r ffordd y dylech fynd ati i wneud cais yn gwneud gwahaniaeth.

Gwneud cais ar gyfer PhD/Mphil wedi ei ariannu’n allanol neu gennych chi eich hun

Fel gydag ein holl gyrsiau, gallwch ariannu cwrs PhD/Mphil ym Mangor eich hun, neu efallai fod gennych gymorth ariannol allanol (er enghraifft gan eich cyflogwr neu gan y cynulliad), ac rydym yn croesawu pob cais am wneud hynny. Er hynny, yn hytrach na chwblhau ffurflen gais yn unig, gallwch gymryd camau syml er mwyn gwneud yn siŵr fod eich cais yn sefyll allan ac yn fwy tebygol o fod yn llwyddiannus.

Mae pob myfyriwr PhD/Mphil angen goruchwyliaeth gan o leiaf un aelod o staff y Brifysgol, ac os ydych yn ystyried PhD/Mphil mae gennych eisoes syniad o’r pwnc neu’r maes yr ydym am astudio ynddo. I wneud yn siŵr fod gan y Brifysgol arbenigedd yn y maes er mwyn darparu goruchwyliaeth, edrychwch yn gyntaf ar ein tudalennau staff.

Unwaith yr ydych wedi dod o hyd i aelod o staff sydd yn gwneud gwaith ymchwil yn y maes, gallwch gysylltu â hwy yn uniongyrchol gyda chrynodeb o’ch ymchwil sy’n amlinellu eich cais a gofynnwch a ydynt yn fodlon i oruchwylio eich project. Os yw’r aelod o staff academaidd yn dangos diddordeb, gallwch drafod ymhellach i ddatblygu cynnig ymchwil PhD/Mphil llawn.

Ar yr adeg yma, dylech wneud cais am y rhaglen PhD/Mphil gan ddefnyddio'r ffurflen sydd ar gael yma. Dylech gwblhau’r ffurflen yn llawn gan gynnwys cyfeirnodau academaidd, eich cais ymchwil ac enw’r aelod o staff academaidd sydd am eich goruchwylio.

Ymgeisio am ysgoloriaethau PhD a hysbysebir gan Brifysgol Bangor

Eich cynnig ymchwil

Mae cynnig ymchwil da yn hanfodol os ydych yn ymgeisio am PhD neu MPhil. Dylai’r cynnig gynnwys:

(i) Trosolwg - rhowch fraslun o'r maes pwnc yr ydych am ymchwilio iddo, a rhoddwch wybodaeth am y dadleuon damcaniaethol, polisi ac empirig y byddwch yn ymdrin â hwy.
(ii) Cynllunio – rhaid i chi ddangos eich bod yn ymwybodol o amserlenni ymchwil, a bod gennych gynllun i reoli'ch gwaith. Rhaid i chi ddangos ei bod yn bosib cyflawni'r ymchwil yn yr amser sydd ar gael.
(iii) Cyfeiriadau llenyddol – rhaid i chi ddangos nad yw'ch maes ymchwil arfaethedig wedi'i astudio o'r blaen. Rhowch gyfeiriadau at erthyglau a thestunau llenyddol sy'n berthnasol i'ch maes astudio chi.
(iv) Methodoleg – rhaid i chi ddangos eich bod yn ymwybodol o'r offer methodolegol sydd ar gael, a nodi pa rai fyddai'n addas i'ch ymchwil chi.

Mwy o gyngor am baratoi eich cynnig ymchwil

Ymgeisio am ysgoloriaethau PhD a hysbysebir gan Brifysgol Bangor

Mae cyfleoedd i ennill ysgoloriaethau PhD wedi eu hariannu yn codi yn aml drwy gydol y flwyddyn, ac yn cael ei hysbysebu fel cyfleoedd penodol sydd yn gofyn i chi wneud cais ffurfiol. Mae’r broses gwneud cais ar gyfer ysgoloriaethau PhD wedi eu hariannu yn amrywio o ysgol i ysgol felly mae gofyn i chi edrych ar wefan yr ysgol academaidd briodol a dilyn y cyfarwyddiadau sydd ar gael yno. Os ydych yn ansicr o unrhyw ran o’r broses gneud cais, gallwch gysylltu â’r ysgol academaidd briodol yn uniongyrchol am gyngor neu gallwch e-bostio postgraduatestudy@bangor.ac.uk

Gallwch nawr wneud cais ar-lein ar gyfer holl raglenni ôl-raddedig trwy ddysgu a rhaglenni ymchwil ôl-raddedig y Brifysgol (gan eithrio TAR, Diploma mewn Therapi Galwedigaethol a DClinPsy).

Myfyrwyr Cartref/UE

Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais ar-lein

Gyda phwy yr wyf angen cysylltu?

Am wybodaeth bellach neu gyngor am wneud cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig

E-bost: postgraduate@bangor.ac.uk
Ffôn: (01248) 383717

Myfyrwyr Rhyngwladol

Pryd i wneud cais

Bydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau drwy gydol y flwyddyn ond byddwn yn gyffredinol yn eich annog i anfon eich cais cyn diwedd mis Mehefin. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi wneud trefniadau ariannol a/neu lety ac i chi fedru cael gafael ar drawsgrifiadau a geirda os nad ydych wedi eu hanfon gyda’r cais gwreiddiol.

Gyrfaeoedd a Chyflogadwyedd

The MPhil (Ageing and Dementia) provides an excellent research-based training with exposure to a dynamic multidisciplinary environment at ‘Ageing & Dementia@Bangor’/DSDC and the Bangor Institute of Health and Medical Research (BIHMR). This provides a sound platform for a future career in the area of health and social care research with potential progression to PhD.  It also presents an opportunity to explore a contemporary area of health or social care related to ageing and/or dementia that has relevance to organisational contexts.

Ymchwil / Dolenni Diwydiannol

‘Ageing & Dementia@Bangor’/DSDC and the Bangor Institute of Health and Medical Research (BIHMR) have partnership arrangements with a range of health and social care organisations, including the NHS, Local Authorities and Housing Associations. This enables postgraduate researchers to establish links within an applied context.  

 

Ariannu

Please visit our course fees page to see fees for overseas students.

Mwy o Wybodaeth

Cysylltu â ni

Cyrsiau Eraill

Camau nesaf