Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ageing and Dementia Studies PhD

Rhagarweiniad

Ffeithiau’r cwrs

  • Enw: Ageing and Dementia Studies
  • Cymhwyster: PhD
  • Hyd: 3 years as a full-time student, & 5 years part-time.

Dementia Services Centre Logo

‘Ageing & Dementia@Bangor’/Dementia Services Development Centre (DSDC)

The PhD programme is embedded in the ‘Ageing & Dementia@Bangor’/DSDC which has a particular focus on resilience and the importance of evaluating and developing health and social care in ageing as well as dementia. The aim of the research centre is to develop research that seeks to understand dementia and ageing within a family and network context with attention to the complexities of social, psychological as well as cultural aspects. It includes research across a range of settings, including the community, acute hospital care and care home settings.

‘Ageing & Dementia@Bangor’/DSDC also benefits from being part of the distinctive range of multidisciplinary expertise within the Bangor Institute of Health and Medical Research (BIHMR) that will support students on the programme.  As part of the research centre there is a vibrant group of postgraduate research projects examining a wide range of areas linked to ageing and dementia, ranging from developing compassionate dementia care in healthcare practice, to exploring how best to improve discharge from hospital into care homes.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Cynnwys y Cwrs

Course Structure

The PhD is available for full time (3 year) or part time (5 year) study on-campus or via distance learning from within the UK or internationally. The course requires the student to undertake a substantial piece of independent research at the cutting edge of ageing and dementia research.

Research Thesis

Students will be able to choose a relevant area of inquiry that is consistent with the research themes at DSDC/Ageing & Dementia@bangor and that addresses their professional or organisational goals. Agreement on the research question will require discussion with the supervisory team.

 

Teaching, Learning and Assessment

The assessment will focus on the completion of a thesis consisting of up to 100, 000 word that will require a viva voce. The thesis may be completed as either a substantive narrative or ‘four-paper’ format. The ‘narrative model’ presents a traditional format of chaptered thesis which reflects the selected approach broadly consisting of an introduction, literature review, methodology, study design, findings or results, synthesis and discussion chapters. The ‘four-paper’ format consists of a thesis organised around four distinct elements that represent prospective or submitted papers for journals with additional introductory and discussion chapters. 

 

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar tudalen Modiwlau Ageing and Dementia Studies .

Gofynion Mynediad

Admission by undergraduate degree

Successful completion of Bachelor degree (Min 2:2).

Admission by Experience: Mature student status

A candidate may be considered for acceptance provided that they have relevant work experience and have strong references and personal statement. Usually, under such circumstances, the candidate would be invited for an interview where circumstances allowed (e.g. face-to-face, Skype, telephone).

International Students

English language requirement - IELTS 6.5 on all components OR specific English language country requirement AND application must include personal statement.

For information and further detailed guidance on entry requirements for International Students, including the minimum English Language entry requirement, please visit the Entry Requirements by Countrypages on the International Education Centresection of our website.

Ask the IEC for assistance...

If you want advice or a general chat about what’s available contact the International Education Centre on +44 (0) 1248 382028 or email international@bangor.ac.uk

Sut i Ymgeisio

How to Apply

Admissions to the programme are made on a rolling basis, so early applications are encouraged. Applications are made using Bangor’s online application system.

Cyngor ar wneud cais

Mae ceisiadau ar gyfer graddau ymchwil yn wahanol i geisiadau am gyrsiau ôl-radd trwy ddysgu fel gradd Feistr. Er bod y ffurflen gais yr un ffurflen, mae’r ffordd y dylech fynd ati i wneud cais yn gwneud gwahaniaeth.

Gwneud cais ar gyfer PhD/Mphil wedi ei ariannu’n allanol neu gennych chi eich hun

Fel gydag ein holl gyrsiau, gallwch ariannu cwrs PhD/Mphil ym Mangor eich hun, neu efallai fod gennych gymorth ariannol allanol (er enghraifft gan eich cyflogwr neu gan y cynulliad), ac rydym yn croesawu pob cais am wneud hynny. Er hynny, yn hytrach na chwblhau ffurflen gais yn unig, gallwch gymryd camau syml er mwyn gwneud yn siŵr fod eich cais yn sefyll allan ac yn fwy tebygol o fod yn llwyddiannus.

Mae pob myfyriwr PhD/Mphil angen goruchwyliaeth gan o leiaf un aelod o staff y Brifysgol, ac os ydych yn ystyried PhD/Mphil mae gennych eisoes syniad o’r pwnc neu’r maes yr ydym am astudio ynddo. I wneud yn siŵr fod gan y Brifysgol arbenigedd yn y maes er mwyn darparu goruchwyliaeth, edrychwch yn gyntaf ar ein tudalennau staff.

Unwaith yr ydych wedi dod o hyd i aelod o staff sydd yn gwneud gwaith ymchwil yn y maes, gallwch gysylltu â hwy yn uniongyrchol gyda chrynodeb o’ch ymchwil sy’n amlinellu eich cais a gofynnwch a ydynt yn fodlon i oruchwylio eich project. Os yw’r aelod o staff academaidd yn dangos diddordeb, gallwch drafod ymhellach i ddatblygu cynnig ymchwil PhD/Mphil llawn.

Ar yr adeg yma, dylech wneud cais am y rhaglen PhD/Mphil gan ddefnyddio'r ffurflen sydd ar gael yma. Dylech gwblhau’r ffurflen yn llawn gan gynnwys cyfeirnodau academaidd, eich cais ymchwil ac enw’r aelod o staff academaidd sydd am eich goruchwylio.

Ymgeisio am ysgoloriaethau PhD a hysbysebir gan Brifysgol Bangor

Eich cynnig ymchwil

Mae cynnig ymchwil da yn hanfodol os ydych yn ymgeisio am PhD neu MPhil. Dylai’r cynnig gynnwys:

(i) Trosolwg - rhowch fraslun o'r maes pwnc yr ydych am ymchwilio iddo, a rhoddwch wybodaeth am y dadleuon damcaniaethol, polisi ac empirig y byddwch yn ymdrin â hwy.
(ii) Cynllunio – rhaid i chi ddangos eich bod yn ymwybodol o amserlenni ymchwil, a bod gennych gynllun i reoli'ch gwaith. Rhaid i chi ddangos ei bod yn bosib cyflawni'r ymchwil yn yr amser sydd ar gael.
(iii) Cyfeiriadau llenyddol – rhaid i chi ddangos nad yw'ch maes ymchwil arfaethedig wedi'i astudio o'r blaen. Rhowch gyfeiriadau at erthyglau a thestunau llenyddol sy'n berthnasol i'ch maes astudio chi.
(iv) Methodoleg – rhaid i chi ddangos eich bod yn ymwybodol o'r offer methodolegol sydd ar gael, a nodi pa rai fyddai'n addas i'ch ymchwil chi.

Mwy o gyngor am baratoi eich cynnig ymchwil

Ymgeisio am ysgoloriaethau PhD a hysbysebir gan Brifysgol Bangor

Mae cyfleoedd i ennill ysgoloriaethau PhD wedi eu hariannu yn codi yn aml drwy gydol y flwyddyn, ac yn cael ei hysbysebu fel cyfleoedd penodol sydd yn gofyn i chi wneud cais ffurfiol. Mae’r broses gwneud cais ar gyfer ysgoloriaethau PhD wedi eu hariannu yn amrywio o ysgol i ysgol felly mae gofyn i chi edrych ar wefan yr ysgol academaidd briodol a dilyn y cyfarwyddiadau sydd ar gael yno. Os ydych yn ansicr o unrhyw ran o’r broses gneud cais, gallwch gysylltu â’r ysgol academaidd briodol yn uniongyrchol am gyngor neu gallwch e-bostio postgraduatestudy@bangor.ac.uk

Gallwch nawr wneud cais ar-lein ar gyfer holl raglenni ôl-raddedig trwy ddysgu a rhaglenni ymchwil ôl-raddedig y Brifysgol (gan eithrio TAR, Diploma mewn Therapi Galwedigaethol a DClinPsy).

Myfyrwyr Cartref/UE

Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais ar-lein

Gyda phwy yr wyf angen cysylltu?

Am wybodaeth bellach neu gyngor am wneud cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig

E-bost: postgraduate@bangor.ac.uk
Ffôn: (01248) 383717

Myfyrwyr Rhyngwladol

Pryd i wneud cais

Bydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau drwy gydol y flwyddyn ond byddwn yn gyffredinol yn eich annog i anfon eich cais cyn diwedd mis Mehefin. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi wneud trefniadau ariannol a/neu lety ac i chi fedru cael gafael ar drawsgrifiadau a geirda os nad ydych wedi eu hanfon gyda’r cais gwreiddiol.

Gyrfaeoedd a Chyflogadwyedd

The PhD (Ageing and Dementia) provides an excellent research-based training with exposure to a dynamic multidisciplinary environment at ‘Ageing & Dementia@Bangor’/DSDC and the Bangor Institute of Health and Medical Research (BIHMR). This provides a sound platform for a future career in the area of health and social care research.  It also presents an opportunity to explore a contemporary area of health or social care related to ageing and/or dementia that has relevance to organisational contexts.

Ymchwil / Dolenni Diwydiannol

‘Ageing & Dementia@Bangor’/DSDC and the Bangor Institute of Health and Medical Research (BIHMR) have partnership arrangements with a range of health and social care organisations, including the NHS, Local Authorities and Housing Associations. This enables postgraduate researchers to establish links within an applied context.

Ariannu

Please visit our course fees page to see fees for overseas students.

 

Mwy o Wybodaeth

Cysylltu â ni

Cyrsiau Eraill

Camau nesaf