Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Diabetes Care and Management PGCert

Rhagarweiniad

Ffeithiau’r cwrs

 • Enw: Diabetes Care and Management
 • Cymhwyster: PGCert
 • Hyd: 1 year, part-time

This course has been developed to ensure that health care professionals working in the field of diabetes are educated and informed with the wealth of contemporary theoretical and practical knowledge relating to the management of the condition and its complications.

You may also be interested in studying Diabetes Nursing (Level 6) or Diabetes Management (Level 7). Please click here for more information.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Cynnwys y Cwrs

 • Diabetes Type 1
 • Diabetes Type 2
 • Diagnostics Related to Diabetes
 • Acute care – Hypoglycaemia/Hyperglycaemia
 • Insulin Initiation and Management
 • Structured Education and the Expert Patient Program/DAFNE
 • Identification and Management of Diabetes Complications

Course Structure

 • Diabetes Management - 40 credits
 • Work Based Learning - 20 credits 

Teaching, Learning and Assessment

The Postgraduate Cert Diabetes Care and Management runs part-time over 1 year.

Workplace support

The student must have the support of their Manager and work in an appropriate area that is related to diabetes management.

The module will use a variety of assessments such as case studies, blogs, presentations and an applied assignment.

Gofynion Mynediad

 • Registration with the NMC/HCPC and proof of employment in an area clinical areas that manages patients with diabetes.
 • IELTS: 6.0 (with no element below 5.5) is required.

Admissions to the programme are made on a rolling basis, so early applications are encouraged. Applications are made using Bangor’s online application system.

International Students: Because this pathway is part-time and requires a current NMC/HCPC registration and access to a clinical environment, this pathway is not suitable for the international market.

Sut i Ymgeisio

Admissions to the programme are made on a rolling basis, so early applications are encouraged. Applications are made using Bangor’s online application system.

Need help applying?

If you have any questions about entry requirements, how to apply or the course you are interested in please do not hesitate to contact Heather Bloodworth 01248 388306 or by emailing hssc01@bangor.ac.uk.  We look forward to hearing from you.

International Students: Because this pathway is part-time and requires a current NMC/HCPC registration and access to a clinical environment, this pathway is not suitable for the international market.

Sut i wneud Cais

Gallwch nawr wneud cais ar-lein ar gyfer holl raglenni ôl-raddedig trwy ddysgu a rhaglenni ymchwil ôl-raddedig y Brifysgol (gan eithrio TAR, Diploma mewn Therapi Galwedigaethol a DClinPsy).

Cam 1 – Paratoi i wneud cais

Myfyrwyr Cartref/UE

Myfyrwyr Rhyngwladol

Cam 2 – Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais ar-lein

Ar ôl i chi ddarllen y Nodiadau Canllaw, dylech wneud cais gan ddefnyddio ein Gwasanaeth Derbyniadau Ar-lein.

Er mwyn ichi weld a chwblhau’r ffurflen gais yn Gymraeg bydd angen i chi sicrhau bod y gosodiad iaith ar eich porwr dewisol wedi ei osod ar Gymraeg. I gael canllawiau ynglŷn â sut i wneud hyn cliciwch yma (cyswllt â chwestiynau a ofynnir yn aml ynglŷn â sut i wneud hyn yn Firefox, IE a Google Chrome)

Wedi i chi gwblhau y ffurflen gais ar-lein bydd rhaid i chi ddarparu copiau o nifer o ddogfennau (wedi eu tystio os nad oes gennych y dogfennau gwreiddiol), megis trawsgrifiadau academaidd, tystysgrifon gradd, cadarnhad o gymorth ariannol.

Angen Cymorth?

Am wybodaeth bellach neu gyngor am wneud cais, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig.

E-bost: postgraduate@bangor.ac.uk
Ffôn: +44 (0)1248 383717

Pryd i wneud cais

Bydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau drwy gydol y flwyddyn ond byddwn yn gyffredinol yn eich annog i anfon eich cais cyn diwedd mis Mehefin. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi wneud trefniadau ariannol a/neu lety ac i chi fedru cael gafael ar drawsgrifiadau a geirda os nad ydych wedi eu hanfon gyda’r cais gwreiddiol.

Gyrfaeoedd a Chyflogadwyedd

This course is especially designed for healthcare professionals working with long term conditions and will enhance employment and promotion opportunities.

Research / Links with Industry

The academics involved with this PGCert have extensive links with external bodies, companies and the 3rd sector, which are fully utilised in ensuring that the modules are relevant to the modern work and research environment graduates will enter. They are also all experienced Nurse practioners who still have active links to the local NHS trust ensuring that modern clinical practice is embedded within the programme.

Mwy o Wybodaeth

Cysylltu â ni

Fees

The standard tuition fees for part-time UK and EU students on HCS course will be charged, please visit our course fees page for the latest fee levels.

Why study with the School of Healthcare Sciences

If you haven't already do have a look at this page for a list of reasons that we think mean that if you are interested in a PGCert in Diabetes Care and Managemnt you should consider studying with us.

Cyrsiau Eraill

Camau nesaf