Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Health Economics Masters by Research

Rhagarweiniad

Ffeithiau’r cwrs

 • Enw: Health Economics
 • Cymhwyster: Masters by Research
 • Hyd: 1 year full-time or 2 years part-time

The MSc by Research programme will provide students with research skills relevant to employment in the academic and university sector, Health Service and other healthcare organisations as will as the private sector, such as consultancy and the pharmaceutical industry. It also provides a dedicated route for high calibre students who may have a specific research aim in mind and are ready to carry out independent research leading to PhD level study.

The Masters by Research programme is embedded in the Centre for Health Economics and Medicines Evaluation (CHEME) and students will be supported and guided by professional researchers within CHEME as part of postgraduate supervision.

CHEME was founded in 2001 and. is one of the leading health economics centres in the UK. CHEME contributed to the University’s highest ranked unit of assessment in the 2014 Excellence Framework, with 95% if research outputs being world leading and internationally excellent and rating the University 3rd out of 94 institutions across the UK. CHEME is active across a wide range of health economic and medicines evaluation research.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Cynnwys y Cwrs

Course Structure

The MSc by Research is available for full time (1 year) or part time (2 year) study on-campus or via distance learning from within the UK or internationally.  The course requires the student to undertake a substantial piece of independent research at the cutting edge of health economics and medicines evaluation (180 credits at Level 7).

There will be opportunities to undertake taught modules at postgraduate level (available also as e-learning courses) as well as attend workshops and courses provided for postgraduate research students at CHEME, the Bangor Institute of Health and Medical Research (BIHMR) and the University’s Doctoral School. Any additional taught modules and courses will not count as credits towards this or any other qualification but, if identified as being of developmental value by the student and the supervisory team, will provide the extra skills and knowledge needed to undertake postgraduate research.

Research Thesis

Students will be able to choose a topic that suits their professional or organisational goals linked to the following broad categories supported by CHEME:

 • Pharmacoeconomics
  • Cost effectiveness analysis of medicines, pharmacogenetics, pharmaceutical services
  • Pharmaceutical policy
  • Methods of economic evaluation and health technology assessment
 • Public Health Economics
  • Valuing nature, public health and the circular economy
  • Behavioural economics, public health and health policy
  • Application of cost benefit analysis and social return on investment analysis in public health

Teaching, Learning and Assessment

The assessment will focus on the completion of a thesis consisting of up to 50, 000 word that will not require a viva voce. The thesis may be completed as either a narrative or a ‘two-paper’ format. The ‘narrative model’ presents a traditional format of chaptered thesis which reflects the selected approach broadly consisting of an introduction, literature review, methodology and study design, results and discussion chapters. The ‘two-paper’ format consists of a thesis organised around two distinct elements that represent prospective or submitted papers for journals with additional introductory and discussion chapters.  It is the normal expectation that the independent research completed for a Masters by Research should be of a publishable standard in a high quality peer-reviewed journal. Students will be supported in preparing for the examination process.

Any modules undertaken during the Masters by Research (Health Economics) will not require the completion of assessments such as assignments. Teaching and learning is supported through lectures, seminars and e-learning platforms.

Gofynion Mynediad

Admissions by undergraduate degree:

Successful completion of Bachelor degree class of 1st or 2:1 or equivalent, in a relevant subject:

 • Social Science e.g. economics, psychology
 • Quantitative Science e.g. mathematics, operational research
 • Medial e.g. pharmacy, medicine, nursing, biomedical sciences

Admission by Experience: Mature student status

A candidate may be considered for acceptance provided that they have relevant experience and have strong references and personal statement. Usually, under such circumstances, the candidate would be invited for an interview where circumstances allowed (e.g. face-to-face, Skype, telephone).

English Language Requirement

IELTS 6.5 on all components OR specific English language country requirement AND application must include personal statement.

How to Apply 

Admissions to the programme are made on a rolling basis, so early applications are encouraged. Applications are made using Bangor’s online application system.

Sut i Ymgeisio

Cyngor ar wneud cais

Mae ceisiadau ar gyfer graddau ymchwil yn wahanol i geisiadau am gyrsiau ôl-radd trwy ddysgu fel gradd Feistr. Er bod y ffurflen gais yr un ffurflen, mae’r ffordd y dylech fynd ati i wneud cais yn gwneud gwahaniaeth.

Gwneud cais ar gyfer PhD/Mphil wedi ei ariannu’n allanol neu gennych chi eich hun

Fel gydag ein holl gyrsiau, gallwch ariannu cwrs PhD/Mphil ym Mangor eich hun, neu efallai fod gennych gymorth ariannol allanol (er enghraifft gan eich cyflogwr neu gan y cynulliad), ac rydym yn croesawu pob cais am wneud hynny. Er hynny, yn hytrach na chwblhau ffurflen gais yn unig, gallwch gymryd camau syml er mwyn gwneud yn siŵr fod eich cais yn sefyll allan ac yn fwy tebygol o fod yn llwyddiannus.

Mae pob myfyriwr PhD/Mphil angen goruchwyliaeth gan o leiaf un aelod o staff y Brifysgol, ac os ydych yn ystyried PhD/Mphil mae gennych eisoes syniad o’r pwnc neu’r maes yr ydym am astudio ynddo. I wneud yn siŵr fod gan y Brifysgol arbenigedd yn y maes er mwyn darparu goruchwyliaeth, edrychwch yn gyntaf ar ein tudalennau staff.

Unwaith yr ydych wedi dod o hyd i aelod o staff sydd yn gwneud gwaith ymchwil yn y maes, gallwch gysylltu â hwy yn uniongyrchol gyda chrynodeb o’ch ymchwil sy’n amlinellu eich cais a gofynnwch a ydynt yn fodlon i oruchwylio eich project. Os yw’r aelod o staff academaidd yn dangos diddordeb, gallwch drafod ymhellach i ddatblygu cynnig ymchwil PhD/Mphil llawn.

Ar yr adeg yma, dylech wneud cais am y rhaglen PhD/Mphil gan ddefnyddio'r ffurflen sydd ar gael yma. Dylech gwblhau’r ffurflen yn llawn gan gynnwys cyfeirnodau academaidd, eich cais ymchwil ac enw’r aelod o staff academaidd sydd am eich goruchwylio.

Ymgeisio am ysgoloriaethau PhD a hysbysebir gan Brifysgol Bangor

Eich cynnig ymchwil

Mae cynnig ymchwil da yn hanfodol os ydych yn ymgeisio am PhD neu MPhil. Dylai’r cynnig gynnwys:

(i) Trosolwg - rhowch fraslun o'r maes pwnc yr ydych am ymchwilio iddo, a rhoddwch wybodaeth am y dadleuon damcaniaethol, polisi ac empirig y byddwch yn ymdrin â hwy.
(ii) Cynllunio – rhaid i chi ddangos eich bod yn ymwybodol o amserlenni ymchwil, a bod gennych gynllun i reoli'ch gwaith. Rhaid i chi ddangos ei bod yn bosib cyflawni'r ymchwil yn yr amser sydd ar gael.
(iii) Cyfeiriadau llenyddol – rhaid i chi ddangos nad yw'ch maes ymchwil arfaethedig wedi'i astudio o'r blaen. Rhowch gyfeiriadau at erthyglau a thestunau llenyddol sy'n berthnasol i'ch maes astudio chi.
(iv) Methodoleg – rhaid i chi ddangos eich bod yn ymwybodol o'r offer methodolegol sydd ar gael, a nodi pa rai fyddai'n addas i'ch ymchwil chi.

Mwy o gyngor am baratoi eich cynnig ymchwil

Ymgeisio am ysgoloriaethau PhD a hysbysebir gan Brifysgol Bangor

Mae cyfleoedd i ennill ysgoloriaethau PhD wedi eu hariannu yn codi yn aml drwy gydol y flwyddyn, ac yn cael ei hysbysebu fel cyfleoedd penodol sydd yn gofyn i chi wneud cais ffurfiol. Mae’r broses gwneud cais ar gyfer ysgoloriaethau PhD wedi eu hariannu yn amrywio o ysgol i ysgol felly mae gofyn i chi edrych ar wefan yr ysgol academaidd briodol a dilyn y cyfarwyddiadau sydd ar gael yno. Os ydych yn ansicr o unrhyw ran o’r broses gneud cais, gallwch gysylltu â’r ysgol academaidd briodol yn uniongyrchol am gyngor neu gallwch e-bostio postgraduatestudy@bangor.ac.uk

Gallwch nawr wneud cais ar-lein ar gyfer holl raglenni ôl-raddedig trwy ddysgu a rhaglenni ymchwil ôl-raddedig y Brifysgol (gan eithrio TAR, Diploma mewn Therapi Galwedigaethol a DClinPsy).

Myfyrwyr Cartref/UE

Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais ar-lein

Gyda phwy yr wyf angen cysylltu?

Am wybodaeth bellach neu gyngor am wneud cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig

E-bost: postgraduate@bangor.ac.uk
Ffôn: (01248) 383717

Myfyrwyr Rhyngwladol

Pryd i wneud cais

Bydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau drwy gydol y flwyddyn ond byddwn yn gyffredinol yn eich annog i anfon eich cais cyn diwedd mis Mehefin. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi wneud trefniadau ariannol a/neu lety ac i chi fedru cael gafael ar drawsgrifiadau a geirda os nad ydych wedi eu hanfon gyda’r cais gwreiddiol.

Gyrfaeoedd a Chyflogadwyedd

The MRES (Health Economics) provides an excellent research-based training with exposure to a dynamic multidisciplinary environment at CHEME and the Bangor Institute of Health and Medical Research (BIHMR). This provides a sound platform for a future career in the area of health and social care research with potential progression to PhD, in particular linked to the subject area of Public Health Economics and It also presents an opportunity to explore a contemporary area of health or social care related to health economics that has relevance to organisational contexts.

Ymchwil / Dolenni Diwydiannol

This course utilises the expertise of CHEME and draws on a wider health services research team embedded in the Bangor Institute of Health and Medical Research.

Ariannu

Please visit our course fees page to see fees for overseas students

Mwy o Wybodaeth

Cysylltu â ni

Contact Professor Rhiannon Tudor Edwards, 01248 383712 or Ann Lawton, 01248 382153.

Why study with the School of Health Sciences

If you haven't already do have a look at this page for a list of reasons that we think mean that if you are interested in Masters by Research (Health Economics) you should consider studying with us.

Cyrsiau Eraill

Camau nesaf