Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Doctorate in Public Health Doctorate in Public Health (DHealthCare)

Rhagarweiniad

Ffeithiau’r cwrs

  • Enw: Doctorate in Public Health
  • Cymhwyster: Doctorate in Public Health (DHealthCare)
  • Hyd: 3 years full-time, 5 years part-time

Credits: 540 credits with a minimum of 360 credits at Level 8. The remaining credit must normally be at Level 7.

Course Summary Sheet: 
English version
Welsh version

This Doctorate provides students with a rigorous framework for the development and synthesis of empirical, professional and organisational knowledge in the area of public health, including the development of knowledge and skills in public health and health promotion theory, research and practice, focusing on current priorities and challenges that involve ethical, economic, political, societal and cultural factors.

Reflecting the diverse nature of public health, the Doctorate in Public Health enables applied practitioners to adopt leadership roles and advance their career. It does this by providing students with a structured programme to advance scholarship within their professional practice in public health. A taught programme will allow students to develop a more in-depth knowledge of subject areas such as utilizing clinical trials and greater knowledge of discrete public health areas such as co-producing health or nutrition or skills in evidence-synthesis. It will also provide a core set of skills required to manage change, lead public health programmes, and to work with individuals, groups and communities. This is augmented by optional modules that broaden the students’ experience. Furthermore, candidates will complete a substantive piece of research focused on examining key areas of public health, health promotion and research.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Cynnwys y Cwrs

During the course the combination of taught and research components will provide students with a range of outcomes, including:

  • An in-depth knowledge and understanding of specific issues at the forefront of theory and practice in students’ professional fields in the arena of public health and health promotion, that enables them to critically evaluate research and provide possible alternative hypotheses.
  • A comprehensive understanding of relevant research and scholarly approaches applicable to practice and service improvement in the arena of public health and health promotion, with an informed knowledge of how the results of this application may improve public health orientated practice and develop research ideas/policy.
  • An ability to develop originality in inquiry, independent thinking and theoretical concepts as part of scholarly activities.

The taught component:

The taught component comprises a range of core and optional modules. These modules adopt a variety of teaching and learning strategies, including seminars, lecturers, e- learning platforms and action learning groups. They utilise a range of assessment strategies, including written assignments, developing a research proposal, on-line assessments, blogs and presentations.

Core modules:

Personal choice module – selected within the following:

Optional module:

  • Students can select up to 60 credits of modules at Academic Level 7 from the College of Human Sciences

The research component

The research component will be completed in parallel with the taught modules, so that they inform and influence the development of a research study, guided by ongoing supervision during the programme.

Research Thesis

Students will be able to choose a topic that suits their professional or organisational goals in consultation with their supervisory team. The assessment will focus on the completion of a thesis consisting of up to 60, 000-word thesis.

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar tudalen Modiwlau Doctorate in Public Health.

Gofynion Mynediad

Admission by undergraduate degree

Successful completion of bachelor’s degree (Min 2:2) with significant experience in health service development. Students will be expected to be working in a role which has the capacity to support achievement of the course aims and objectives, and to be able to demonstrate organisational support.

Admission by Experience: Mature student status

A candidate may be considered for acceptance provided that they have relevant work experience and have strong references and personal statement. Usually, under such circumstances, the candidate would be invited for an interview where circumstances allowed (e.g. face-to-face, Skype, telephone).

International Students

English language requirement - IELTS 6.5 on all components OR specific English Language requirements by country AND application must include personal statement.

For information and further detailed guidance on entry requirements for International Students, including the minimum English Language entry requirement, please visit the Entry Requirements by Country pages on the International Education Centre section of our website.

Ask the International Education Centre (IEC) for assistance...

If you want advice or a general chat about what’s available contact the International Education Centre on +44 (0) 1248 382028 or email international@bangor.ac.uk

Sut i Ymgeisio

Need help applying?

If you have any questions about entry requirements, how to apply or the course you are interested in please do not hesitate to contact Postgraduate Admissions on +44 (0)1248 383717 or by emailing postgraduate@bangor.ac.uk. We look forward to hearing from you.

Cyngor ar wneud cais

Mae ceisiadau ar gyfer graddau ymchwil yn wahanol i geisiadau am gyrsiau ôl-radd trwy ddysgu fel gradd Feistr. Er bod y ffurflen gais yr un ffurflen, mae’r ffordd y dylech fynd ati i wneud cais yn gwneud gwahaniaeth.

Gwneud cais ar gyfer PhD/Mphil wedi ei ariannu’n allanol neu gennych chi eich hun

Fel gydag ein holl gyrsiau, gallwch ariannu cwrs PhD/Mphil ym Mangor eich hun, neu efallai fod gennych gymorth ariannol allanol (er enghraifft gan eich cyflogwr neu gan y cynulliad), ac rydym yn croesawu pob cais am wneud hynny. Er hynny, yn hytrach na chwblhau ffurflen gais yn unig, gallwch gymryd camau syml er mwyn gwneud yn siŵr fod eich cais yn sefyll allan ac yn fwy tebygol o fod yn llwyddiannus.

Mae pob myfyriwr PhD/Mphil angen goruchwyliaeth gan o leiaf un aelod o staff y Brifysgol, ac os ydych yn ystyried PhD/Mphil mae gennych eisoes syniad o’r pwnc neu’r maes yr ydym am astudio ynddo. I wneud yn siŵr fod gan y Brifysgol arbenigedd yn y maes er mwyn darparu goruchwyliaeth, edrychwch yn gyntaf ar ein tudalennau staff.

Unwaith yr ydych wedi dod o hyd i aelod o staff sydd yn gwneud gwaith ymchwil yn y maes, gallwch gysylltu â hwy yn uniongyrchol gyda chrynodeb o’ch ymchwil sy’n amlinellu eich cais a gofynnwch a ydynt yn fodlon i oruchwylio eich project. Os yw’r aelod o staff academaidd yn dangos diddordeb, gallwch drafod ymhellach i ddatblygu cynnig ymchwil PhD/Mphil llawn.

Ar yr adeg yma, dylech wneud cais am y rhaglen PhD/Mphil gan ddefnyddio'r ffurflen sydd ar gael yma. Dylech gwblhau’r ffurflen yn llawn gan gynnwys cyfeirnodau academaidd, eich cais ymchwil ac enw’r aelod o staff academaidd sydd am eich goruchwylio.

Ymgeisio am ysgoloriaethau PhD a hysbysebir gan Brifysgol Bangor

Eich cynnig ymchwil

Mae cynnig ymchwil da yn hanfodol os ydych yn ymgeisio am PhD neu MPhil. Dylai’r cynnig gynnwys:

(i) Trosolwg - rhowch fraslun o'r maes pwnc yr ydych am ymchwilio iddo, a rhoddwch wybodaeth am y dadleuon damcaniaethol, polisi ac empirig y byddwch yn ymdrin â hwy.
(ii) Cynllunio – rhaid i chi ddangos eich bod yn ymwybodol o amserlenni ymchwil, a bod gennych gynllun i reoli'ch gwaith. Rhaid i chi ddangos ei bod yn bosib cyflawni'r ymchwil yn yr amser sydd ar gael.
(iii) Cyfeiriadau llenyddol – rhaid i chi ddangos nad yw'ch maes ymchwil arfaethedig wedi'i astudio o'r blaen. Rhowch gyfeiriadau at erthyglau a thestunau llenyddol sy'n berthnasol i'ch maes astudio chi.
(iv) Methodoleg – rhaid i chi ddangos eich bod yn ymwybodol o'r offer methodolegol sydd ar gael, a nodi pa rai fyddai'n addas i'ch ymchwil chi.

Mwy o gyngor am baratoi eich cynnig ymchwil

Ymgeisio am ysgoloriaethau PhD a hysbysebir gan Brifysgol Bangor

Mae cyfleoedd i ennill ysgoloriaethau PhD wedi eu hariannu yn codi yn aml drwy gydol y flwyddyn, ac yn cael ei hysbysebu fel cyfleoedd penodol sydd yn gofyn i chi wneud cais ffurfiol. Mae’r broses gwneud cais ar gyfer ysgoloriaethau PhD wedi eu hariannu yn amrywio o ysgol i ysgol felly mae gofyn i chi edrych ar wefan yr ysgol academaidd briodol a dilyn y cyfarwyddiadau sydd ar gael yno. Os ydych yn ansicr o unrhyw ran o’r broses gneud cais, gallwch gysylltu â’r ysgol academaidd briodol yn uniongyrchol am gyngor neu gallwch e-bostio postgraduatestudy@bangor.ac.uk

Gallwch nawr wneud cais ar-lein ar gyfer holl raglenni ôl-raddedig trwy ddysgu a rhaglenni ymchwil ôl-raddedig y Brifysgol (gan eithrio TAR, Diploma mewn Therapi Galwedigaethol a DClinPsy).

Myfyrwyr Cartref/UE

Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais ar-lein

Gyda phwy yr wyf angen cysylltu?

Am wybodaeth bellach neu gyngor am wneud cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig

E-bost: postgraduate@bangor.ac.uk
Ffôn: (01248) 383717

Myfyrwyr Rhyngwladol

Pryd i wneud cais

Bydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau drwy gydol y flwyddyn ond byddwn yn gyffredinol yn eich annog i anfon eich cais cyn diwedd mis Mehefin. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi wneud trefniadau ariannol a/neu lety ac i chi fedru cael gafael ar drawsgrifiadau a geirda os nad ydych wedi eu hanfon gyda’r cais gwreiddiol.

Gyrfaeoedd a Chyflogadwyedd

This course is intended to support the academic and career progression of healthcare professionals working in, or aspiring to senior roles within UK and international public health bodies and those working with a public health /health promotion brief in health and social care organisations. Graduates will be well placed to take advantage of role developments in health care, such as non-medical consultatship. Where relevant, module and course learning outcomes will be mapped against the NHS Knowledge and Skills Framework and the Skills for Health Framework to support career progression.

Ymchwil / Dolenni Diwydiannol

The academics involved with this programme have extensive links with external bodies, companies and the Third Sector which are fully utilised in ensuring that the modules are relevant to the modern work and research environment graduates will enter. This course utilises the health services research expertise embedded in the Bangor Institute of Health and Medical Research  as well as the practical knowledge of experienced nurses and who still have active links to the local Health Board ensuring that modern clinical practice is embedded within the programme.

Ariannu

Please visit our course fees page to see fees for overseas students.

Mwy o Wybodaeth

Cysylltu â ni

If you have additional questions about academic aspects of the course, please e-mail Dr Simon Bishop s.j.bishop@bangor.ac.uk (Phone  01248 383246) or Dr Jaci Huws j.huws@bangor.ac.uk (Phone 01248 383155).

Why study with us?

If you haven't already, do have a look at this page for a list of reasons why you should consider studying with us at the School of Health Sciences in Bangor University.

Cyrsiau Eraill

Camau nesaf