Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

History MA/PGDip

Rhagarweiniad

Ffeithiau’r cwrs

 • Enw: History
 • Cymhwyster: MA/PGDip
 • Hyd: MA: 1 year full-time or 2 years part-time; Diploma: 30 weeks full-time. This course also offers a January start date.

This modular degree scheme is designed to allow students to further their undergraduate interest in history, and to develop the skills and knowledge needed to undertake further research into the past. It combines training in research techniques and theoretical and historiographic analysis, with a wide range of taught courses, skills modules and a substantial dissertation. There is a choice of specialist modules covering a range of periods from medieval to contemporary history, matching the research interests of the teaching staff.

This programme aims to provide a detailed knowledge and understanding of a specific academic area through rigorous research training.  Students will become acquainted with relevant historical theoretical issues and methods of interpretation and the use of evidence.  It also provides the student with the necessary research skills to carry out an original piece of historical research in the chosen area of study, under supportive supervision.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Cynnwys y Cwrs

Part One:

In the first part of the MA programme, all students are required to study a combination of compulsory and optional modules.

All students study the following compulsory modules:

 • Themes and Isues in History (20 credits): This mdodule encourages an understanding of current ideas and debates through in-depth and critical discussion and  also engages with the theoretical and philosophical context of different approaches. Discussions will be grounded, where appropriate, in specific examples and students will be encouraged to apply the ideas and critiques to a range of different case-studies. The module will develop skills in critical thinking and the ability to participate in debates on issues of interpretation and methodology
 • Research Skills (40 credits): This is an advanced level skills module that has three aims: to train students to initiate research projects, to familiarise them with how to critique a research seminar paper and to supply them with skills that will enhance their employability.

In addition, students will follow a 20 credit documentary and sources module that introduces students to a wide range of kinds of sources and the problems of interpreting sources, their transmission, reception and survival. Students choose either  Documents and Sources: Medieval & Early Modern, or Documents and Sources: Medieval & Early Modern

 

In addition, students are required to choose two further modules from those on offer. While modules may vary from year to year, recent options include:

 • Society Pol & Hist Karl Marx (20 credits) 

 • Antisemitism & the Holocaust (20)

 • Work Placement (20)

 • The Inner City (20)

 • National Identities 1600-1800 (20)

 • Age of Llywelyn ap Iorwerth (20)

 • Normandy under the Normans (20)

 • War and Protest 1914-2011 (20)

 • Nationalism and Minorities (20)

 

Part Two:

After the completion of the modules which make up Part One of the programme, Part Two consists of a 15,000 to 20,000-word dissertation (60 credits) on a subject of your choice, researched and written under the individual supervision of a subject specialist. Your disseration will set research questions and a structure will be worked out. It will describe and analyse the chosen topic using a range of relevant secondary and primary evidence. 

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar tudalen Modiwlau History.

Gofynion Mynediad

A 2(ii) Honours degree is required, or equivalent qualifications.

IELTS: overall score of 6.0 (with no element below 5.5) is required.

Sut i Ymgeisio

Sut i wneud Cais

Gallwch nawr wneud cais ar-lein ar gyfer holl raglenni ôl-raddedig trwy ddysgu a rhaglenni ymchwil ôl-raddedig y Brifysgol (gan eithrio TAR, Diploma mewn Therapi Galwedigaethol a DClinPsy).

Cam 1 – Paratoi i wneud cais

Myfyrwyr Cartref/UE

Myfyrwyr Rhyngwladol

Cam 2 – Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais ar-lein

Ar ôl i chi ddarllen y Nodiadau Canllaw, dylech wneud cais gan ddefnyddio ein Gwasanaeth Derbyniadau Ar-lein.

Er mwyn ichi weld a chwblhau’r ffurflen gais yn Gymraeg bydd angen i chi sicrhau bod y gosodiad iaith ar eich porwr dewisol wedi ei osod ar Gymraeg. I gael canllawiau ynglŷn â sut i wneud hyn cliciwch yma (cyswllt â chwestiynau a ofynnir yn aml ynglŷn â sut i wneud hyn yn Firefox, IE a Google Chrome)

Wedi i chi gwblhau y ffurflen gais ar-lein bydd rhaid i chi ddarparu copiau o nifer o ddogfennau (wedi eu tystio os nad oes gennych y dogfennau gwreiddiol), megis trawsgrifiadau academaidd, tystysgrifon gradd, cadarnhad o gymorth ariannol.

Angen Cymorth?

Am wybodaeth bellach neu gyngor am wneud cais, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig.

E-bost: postgraduate@bangor.ac.uk
Ffôn: +44 (0)1248 383717

Pryd i wneud cais

Bydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau drwy gydol y flwyddyn ond byddwn yn gyffredinol yn eich annog i anfon eich cais cyn diwedd mis Mehefin. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi wneud trefniadau ariannol a/neu lety ac i chi fedru cael gafael ar drawsgrifiadau a geirda os nad ydych wedi eu hanfon gyda’r cais gwreiddiol.

Mwy o Wybodaeth

Cysylltu â ni

Funding

Arts & Humanities Research Council, occasional scholarships and bursaries.

Access To Masters Funding available.

Cyrsiau Eraill

Camau nesaf