Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Medical Sciences PhD/MPhil

Rhagarweiniad

Ffeithiau’r cwrs

 • Enw: Medical Sciences
 • Cymhwyster: PhD/MPhil

The School of Medical Sciences is always interested to hear from prospective PhD students who have, or are interested in applying for, funding.

Research Areas

Medical Sciences with specialisations in:

 • Rheumatic diseases
 • Inflammatory arthritis
 • Systemic lupus erythematosus
 • Behavioural neurology
 • Sensorimotor integration (on eye and limb movements)
 • Higher order sensory processing
 • Neuro-ophthalmology
 • Neuro-rehabilitation
 • Cardiac imaging using fMRI
 • Developing the use of Magnetic Resonance Imaging and Rendering
 • Effects of antipsychotic medication on neutrophil morphology and oxidative stress
 • Use of Quantitive Structural Activity Relations in cellular responses to antipsychotics
 • History of Medicine
 • Parkinson’s disease
 • Dementia and neurodegenerative diseases
 • Evidence based healthcare
 • Translation of research evidence to practice
 • Patient reported outcome following hip replacement surgery
 • Smell and taste pathophysiology, assessment and management
 • Assessment of Endoscopic Sinus Surgery
 • Transnasal fibreoptic flexible laryngo oesophagoscopy
 • Dizziness assessment and treatment
 • Catabolic effects of rheumatic diseases and effect on muscle mass and function
 • Autoimmune rheumatic diseases - prognosis, and assessment of treatment
 • Assessment of novel anti rheumatic treatment
 • Respiratory Medicine
 • Orthopaedic surgery
 • Sports and exercise medicine
 • Cardiac imaging and intervention
 • Cortical processes and cardiovascular
 • output
 • Cardiology and nuclear medicine
 • Clinical research into the assessment and development of new anti-cancer drugs
 • Assessment of the effects of chemotherapy
 • Intensive care medicine
 • Chronic disease patient care
 • Cardio-vascular risk factors in the severely mentally ill
 • Genetic predictors of antidepressant response
 • Mental illness in primary care patients
 • Diabetes and vascular disease

Basic Medical Research:

 • The genetics and molecular aeteology of cancer development / oncogenesis
 • Molecular mechanisms of disease related DNA repair pathways
 • The molecular basis of the cell division cycle (using human cells and model systems)
 • The molecular basis of cancer drug resistance
 • Molecular mechanisms of chromosomal translocations Molecular regulation of telomere biology
 • The role of human germ line genes in cancer development
 • The identification of new cancer-specific drug targets
 • The development of patient stratification strategies
 • Human stem cell biology
 • Human cancer stem cell biology
 • The molecular basis for human gut homeostasis
 • Molecular cancer immunology
 • Molecular autoimmunity 

A list of academic staff within the School of Medical Sciences can be found here, alternatively, contact medsciences@bangor.ac.uk with an outline of your research proposal, including actual or prospective funding, and an appropriate academic will be identified within the school.

 

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Gofynion Mynediad

Sut i Ymgeisio

Cyngor ar wneud cais

Mae ceisiadau ar gyfer graddau ymchwil yn wahanol i geisiadau am gyrsiau ôl-radd trwy ddysgu fel gradd Feistr. Er bod y ffurflen gais yr un ffurflen, mae’r ffordd y dylech fynd ati i wneud cais yn gwneud gwahaniaeth.

Gwneud cais ar gyfer PhD/Mphil wedi ei ariannu’n allanol neu gennych chi eich hun

Fel gydag ein holl gyrsiau, gallwch ariannu cwrs PhD/Mphil ym Mangor eich hun, neu efallai fod gennych gymorth ariannol allanol (er enghraifft gan eich cyflogwr neu gan y cynulliad), ac rydym yn croesawu pob cais am wneud hynny. Er hynny, yn hytrach na chwblhau ffurflen gais yn unig, gallwch gymryd camau syml er mwyn gwneud yn siŵr fod eich cais yn sefyll allan ac yn fwy tebygol o fod yn llwyddiannus.

Mae pob myfyriwr PhD/Mphil angen goruchwyliaeth gan o leiaf un aelod o staff y Brifysgol, ac os ydych yn ystyried PhD/Mphil mae gennych eisoes syniad o’r pwnc neu’r maes yr ydym am astudio ynddo. I wneud yn siŵr fod gan y Brifysgol arbenigedd yn y maes er mwyn darparu goruchwyliaeth, edrychwch yn gyntaf ar ein tudalennau staff.

Unwaith yr ydych wedi dod o hyd i aelod o staff sydd yn gwneud gwaith ymchwil yn y maes, gallwch gysylltu â hwy yn uniongyrchol gyda chrynodeb o’ch ymchwil sy’n amlinellu eich cais a gofynnwch a ydynt yn fodlon i oruchwylio eich project. Os yw’r aelod o staff academaidd yn dangos diddordeb, gallwch drafod ymhellach i ddatblygu cynnig ymchwil PhD/Mphil llawn.

Ar yr adeg yma, dylech wneud cais am y rhaglen PhD/Mphil gan ddefnyddio'r ffurflen sydd ar gael yma. Dylech gwblhau’r ffurflen yn llawn gan gynnwys cyfeirnodau academaidd, eich cais ymchwil ac enw’r aelod o staff academaidd sydd am eich goruchwylio.

Ymgeisio am ysgoloriaethau PhD a hysbysebir gan Brifysgol Bangor

Eich cynnig ymchwil

Mae cynnig ymchwil da yn hanfodol os ydych yn ymgeisio am PhD neu MPhil. Dylai’r cynnig gynnwys:

(i) Trosolwg - rhowch fraslun o'r maes pwnc yr ydych am ymchwilio iddo, a rhoddwch wybodaeth am y dadleuon damcaniaethol, polisi ac empirig y byddwch yn ymdrin â hwy.
(ii) Cynllunio – rhaid i chi ddangos eich bod yn ymwybodol o amserlenni ymchwil, a bod gennych gynllun i reoli'ch gwaith. Rhaid i chi ddangos ei bod yn bosib cyflawni'r ymchwil yn yr amser sydd ar gael.
(iii) Cyfeiriadau llenyddol – rhaid i chi ddangos nad yw'ch maes ymchwil arfaethedig wedi'i astudio o'r blaen. Rhowch gyfeiriadau at erthyglau a thestunau llenyddol sy'n berthnasol i'ch maes astudio chi.
(iv) Methodoleg – rhaid i chi ddangos eich bod yn ymwybodol o'r offer methodolegol sydd ar gael, a nodi pa rai fyddai'n addas i'ch ymchwil chi.

Mwy o gyngor am baratoi eich cynnig ymchwil

Ymgeisio am ysgoloriaethau PhD a hysbysebir gan Brifysgol Bangor

Mae cyfleoedd i ennill ysgoloriaethau PhD wedi eu hariannu yn codi yn aml drwy gydol y flwyddyn, ac yn cael ei hysbysebu fel cyfleoedd penodol sydd yn gofyn i chi wneud cais ffurfiol. Mae’r broses gwneud cais ar gyfer ysgoloriaethau PhD wedi eu hariannu yn amrywio o ysgol i ysgol felly mae gofyn i chi edrych ar wefan yr ysgol academaidd briodol a dilyn y cyfarwyddiadau sydd ar gael yno. Os ydych yn ansicr o unrhyw ran o’r broses gneud cais, gallwch gysylltu â’r ysgol academaidd briodol yn uniongyrchol am gyngor neu gallwch e-bostio postgraduatestudy@bangor.ac.uk

Gallwch nawr wneud cais ar-lein ar gyfer holl raglenni ôl-raddedig trwy ddysgu a rhaglenni ymchwil ôl-raddedig y Brifysgol (gan eithrio TAR, Diploma mewn Therapi Galwedigaethol a DClinPsy).

Myfyrwyr Cartref/UE

Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais ar-lein

Gyda phwy yr wyf angen cysylltu?

Am wybodaeth bellach neu gyngor am wneud cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig

E-bost: postgraduate@bangor.ac.uk
Ffôn: (01248) 383717

Myfyrwyr Rhyngwladol

Pryd i wneud cais

Bydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau drwy gydol y flwyddyn ond byddwn yn gyffredinol yn eich annog i anfon eich cais cyn diwedd mis Mehefin. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi wneud trefniadau ariannol a/neu lety ac i chi fedru cael gafael ar drawsgrifiadau a geirda os nad ydych wedi eu hanfon gyda’r cais gwreiddiol.

Mwy o Wybodaeth

Camau nesaf