Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Molecular Medicine MRes

Rhagarweiniad

Ffeithiau’r cwrs

  • Enw: Molecular Medicine
  • Cymhwyster: MRes
  • Hyd: 1 year full time / 2 years part time

Molecular Medicine is a discipline which researches the causes and mechanisms of disease at a molecular level and applies this knowledge to the prevention, diagnosis and treatment of disease. The Master of Research (MRes) degree in Molecular Medicine uses a multi-disciplinary, research-based approach to teach students the skills needed to pursue a research career in academia, industry or research institutes.

The main aim of this program is to develop the Scientific Research Skills of motivated postgraduate students aiming for a career in scientific research. The program will combine laboratory research with supportive and integrative taught content tailored to equip the student to effectively interpret and communicate scientific findings. The program aims to develop rigorous research and analytical skills, a concept of good laboratory practice and ability to critically interpret and evaluate both the scientific literature and self-generated data. Creativity and originality in students approach to laboratory research will be encouraged. Successful graduates will also attain wider employability skills including multi-disciplinarity, data management, numeracy, statistics, translating research into practice and in silico data analysis necessary for a successful career in both academic and industrial sectors.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Cynnwys y Cwrs

The programme consists of a 60 credit taught element, which includes a choice of modules (e.g. Human Molecular Genetics; Human Immunology and Disease; Stem Cells, Disease and Therapy; see below).

In preparation for the Research Project (120 credits), students will follow the Research Skills module (which includes writing a literature review, attending research seminars, etc.), and can choose between two intense practical modules,  Laboratory Molecular Research or Molecular Diagnostics.

The main emphasis of the degree is on the Research Project. This is worth 120 credits,  significantly more than in a typical taught Masters degree. The project will be performed under direct supervision of a research group leader in one of the well-equipped laboratories of the School of Medical Sciences and the North West Cancer Research Institute.

The taught element of this MRes course is assessed through a combination of  course work and final exams. The research project is assessed by a written report, oral presentation and the lab book.

After successful completion of this degree, students will have obtained all the theoretical and practical skills necessary for the successful pursuit of a research career and have a strong competitive advantage over holders of an undergraduate or taught masters degree to secure a PhD position or employment in research.

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar tudalen Modiwlau Molecular Medicine.

Gofynion Mynediad

Academic criteria: Minimum BSc degree equivalent to a UK 2ii in a relevant biological/medical/(bio)chemical sciences subject. Applicants with substantial relevant work/academic experience will also be considered.

English language requirements (minimum): IELTS 6.0 (5.5).

Sut i Ymgeisio

The course will typically start in September/October or in January.

Start of the degree outside of these periods will be considered after discussion with the degree organiser (see further information below) .

It is possible to do the degree part time (typically over 2 years). To discuss this possibility, please contact the degree organiser (see further information below).

 

Cyngor ar wneud cais

Mae ceisiadau ar gyfer graddau ymchwil yn wahanol i geisiadau am gyrsiau ôl-radd trwy ddysgu fel gradd Feistr. Er bod y ffurflen gais yr un ffurflen, mae’r ffordd y dylech fynd ati i wneud cais yn gwneud gwahaniaeth.

Gwneud cais ar gyfer PhD/Mphil wedi ei ariannu’n allanol neu gennych chi eich hun

Fel gydag ein holl gyrsiau, gallwch ariannu cwrs PhD/Mphil ym Mangor eich hun, neu efallai fod gennych gymorth ariannol allanol (er enghraifft gan eich cyflogwr neu gan y cynulliad), ac rydym yn croesawu pob cais am wneud hynny. Er hynny, yn hytrach na chwblhau ffurflen gais yn unig, gallwch gymryd camau syml er mwyn gwneud yn siŵr fod eich cais yn sefyll allan ac yn fwy tebygol o fod yn llwyddiannus.

Mae pob myfyriwr PhD/Mphil angen goruchwyliaeth gan o leiaf un aelod o staff y Brifysgol, ac os ydych yn ystyried PhD/Mphil mae gennych eisoes syniad o’r pwnc neu’r maes yr ydym am astudio ynddo. I wneud yn siŵr fod gan y Brifysgol arbenigedd yn y maes er mwyn darparu goruchwyliaeth, edrychwch yn gyntaf ar ein tudalennau staff.

Unwaith yr ydych wedi dod o hyd i aelod o staff sydd yn gwneud gwaith ymchwil yn y maes, gallwch gysylltu â hwy yn uniongyrchol gyda chrynodeb o’ch ymchwil sy’n amlinellu eich cais a gofynnwch a ydynt yn fodlon i oruchwylio eich project. Os yw’r aelod o staff academaidd yn dangos diddordeb, gallwch drafod ymhellach i ddatblygu cynnig ymchwil PhD/Mphil llawn.

Ar yr adeg yma, dylech wneud cais am y rhaglen PhD/Mphil gan ddefnyddio'r ffurflen sydd ar gael yma. Dylech gwblhau’r ffurflen yn llawn gan gynnwys cyfeirnodau academaidd, eich cais ymchwil ac enw’r aelod o staff academaidd sydd am eich goruchwylio.

Ymgeisio am ysgoloriaethau PhD a hysbysebir gan Brifysgol Bangor

Eich cynnig ymchwil

Mae cynnig ymchwil da yn hanfodol os ydych yn ymgeisio am PhD neu MPhil. Dylai’r cynnig gynnwys:

(i) Trosolwg - rhowch fraslun o'r maes pwnc yr ydych am ymchwilio iddo, a rhoddwch wybodaeth am y dadleuon damcaniaethol, polisi ac empirig y byddwch yn ymdrin â hwy.
(ii) Cynllunio – rhaid i chi ddangos eich bod yn ymwybodol o amserlenni ymchwil, a bod gennych gynllun i reoli'ch gwaith. Rhaid i chi ddangos ei bod yn bosib cyflawni'r ymchwil yn yr amser sydd ar gael.
(iii) Cyfeiriadau llenyddol – rhaid i chi ddangos nad yw'ch maes ymchwil arfaethedig wedi'i astudio o'r blaen. Rhowch gyfeiriadau at erthyglau a thestunau llenyddol sy'n berthnasol i'ch maes astudio chi.
(iv) Methodoleg – rhaid i chi ddangos eich bod yn ymwybodol o'r offer methodolegol sydd ar gael, a nodi pa rai fyddai'n addas i'ch ymchwil chi.

Mwy o gyngor am baratoi eich cynnig ymchwil

Ymgeisio am ysgoloriaethau PhD a hysbysebir gan Brifysgol Bangor

Mae cyfleoedd i ennill ysgoloriaethau PhD wedi eu hariannu yn codi yn aml drwy gydol y flwyddyn, ac yn cael ei hysbysebu fel cyfleoedd penodol sydd yn gofyn i chi wneud cais ffurfiol. Mae’r broses gwneud cais ar gyfer ysgoloriaethau PhD wedi eu hariannu yn amrywio o ysgol i ysgol felly mae gofyn i chi edrych ar wefan yr ysgol academaidd briodol a dilyn y cyfarwyddiadau sydd ar gael yno. Os ydych yn ansicr o unrhyw ran o’r broses gneud cais, gallwch gysylltu â’r ysgol academaidd briodol yn uniongyrchol am gyngor neu gallwch e-bostio postgraduatestudy@bangor.ac.uk

Gallwch nawr wneud cais ar-lein ar gyfer holl raglenni ôl-raddedig trwy ddysgu a rhaglenni ymchwil ôl-raddedig y Brifysgol (gan eithrio TAR, Diploma mewn Therapi Galwedigaethol a DClinPsy).

Myfyrwyr Cartref/UE

Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais ar-lein

Gyda phwy yr wyf angen cysylltu?

Am wybodaeth bellach neu gyngor am wneud cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig

E-bost: postgraduate@bangor.ac.uk
Ffôn: (01248) 383717

Myfyrwyr Rhyngwladol

Pryd i wneud cais

Bydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau drwy gydol y flwyddyn ond byddwn yn gyffredinol yn eich annog i anfon eich cais cyn diwedd mis Mehefin. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi wneud trefniadau ariannol a/neu lety ac i chi fedru cael gafael ar drawsgrifiadau a geirda os nad ydych wedi eu hanfon gyda’r cais gwreiddiol.

Gyrfaeoedd a Chyflogadwyedd

A postgraduate degree is essential for students which want to pursue a scientific research career in academia or industry. The main aim of this programme is to develop the scientific research skills of motivated postgraduate students aiming for a career in scientific research. The programme will combine laboratory research with supportive and integrative taught content tailored to equip the student to effectively interpret and communicate scientific findings. The program aims to develop rigorous research and analytical skills, a concept of good laboratory practice and ability to critically interpret and evaluate both the scientific literature and self-generated data. Creativity and originality in students’ approach to laboratory research will be encouraged. Successful graduates will have the knowledge, understanding and proficiency for career progression in medically related PhD level molecular research, or as specialist technical/medium grade scientists in academic, medical or industrial biomedical/medical organisations.

Ariannu

Subject to approval by the KESS2 programme, we will be able to offer 4 fellowships sponsored by NWCR. These will include a stipend of £11,358 and the course fees. This course has additional bench fees that are also covered. Students will be selected through a competitive process.

Also, Postgraduate loans will be available from different sources. For more details and other opportunities click here.

It is possible to do the course part time (typically over two years), allowing students to combine the course with part time employment.

For information on Tuition fees click here.

Mwy o Wybodaeth

Camau nesaf