Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Translation Studies MA

Rhagarweiniad

Ffeithiau’r cwrs

  • Enw: Translation Studies
  • Cymhwyster: MA
  • Hyd: Full time: 1 year
    Part time: 2 years

Please click here for the Welsh version of this page.

Overview

This course offers an introduction to the academic discipline of Translation Studies, broadening the students’ understanding of diverse approaches to translation theory and practice. The course also helps students acquire competence in translation practice, apply analytical thinking and come into contact with elements of the translation profession, such as terminology, CAT tools and working as a freelance translator. 

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Cynnwys y Cwrs

Core modules in Semester 1 introduce the theoretical and methodological underpinnings for research in Translation Studies. Modules in Semester 2 provide students with an opportunity to investigate various aspects of the translation profession and work on an extensive practical translation portfolio on the languages of their expertise. The dissertation project consolidates students’ learning either through research or translation practice. The School of Modern Languages can offer supervision in a variety of areas and languages, including: Welsh, Spanish, Catalan, Chinese, English, French, Galician, German, and Italian.

Semester 1:

  • Research Methods (30 credits)
  • Translation Studies: The Making of a Discipline (30 credits)

Semester 2:

Content modules (students choose ONE of the two modules)

  • Translation in Practice (30 credits)
  • Transcreative Writing (30 credits)

Practice Module

  • Working on a Translation Portfolio (30 credits) [languages covered: Welsh, English, French, German, Spanish, Italian, Galician, Catalan, Modern Greek, Chinese and Arabic] (30 credits)

Summer:

Dissertation (60 credits; topic relevant to chosen language specialism OR comparative). The dissertation may be a theoretical and research-based approach to any aspect of Translation Studies, or a proposed extended translation plus a critical commentary. The chosen text cannot have already exists in translation into the relevant language.

Assessment

Coursework includes short exercises on Research Methods, critical essays and reflective translation exercises. Your Research Project will be a 20,000-word dissertation, either on a critical aspect of Translation Studies or on a practice-led translation project accompanied by an analytical commentary.

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar tudalen Modiwlau Translation Studies.

Gofynion Mynediad

Entry to the MA in Translation Studies programme requires a 2(i) Honours degree or equivalent in a relevant subject. However, applicants are judged on their individual merits and age. Work experience and other factors are also considered.

Non-native speakers of English will normally be required to have IELTS 6.5 (with no element below 6.0).

Sut i Ymgeisio

Sut i wneud Cais

Gallwch nawr wneud cais ar-lein ar gyfer holl raglenni ôl-raddedig trwy ddysgu a rhaglenni ymchwil ôl-raddedig y Brifysgol (gan eithrio TAR, Diploma mewn Therapi Galwedigaethol a DClinPsy).

Cam 1 – Paratoi i wneud cais

Myfyrwyr Cartref/UE

Myfyrwyr Rhyngwladol

Cam 2 – Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais ar-lein

Ar ôl i chi ddarllen y Nodiadau Canllaw, dylech wneud cais gan ddefnyddio ein Gwasanaeth Derbyniadau Ar-lein.

Er mwyn ichi weld a chwblhau’r ffurflen gais yn Gymraeg bydd angen i chi sicrhau bod y gosodiad iaith ar eich porwr dewisol wedi ei osod ar Gymraeg. I gael canllawiau ynglŷn â sut i wneud hyn cliciwch yma (cyswllt â chwestiynau a ofynnir yn aml ynglŷn â sut i wneud hyn yn Firefox, IE a Google Chrome)

Wedi i chi gwblhau y ffurflen gais ar-lein bydd rhaid i chi ddarparu copiau o nifer o ddogfennau (wedi eu tystio os nad oes gennych y dogfennau gwreiddiol), megis trawsgrifiadau academaidd, tystysgrifon gradd, cadarnhad o gymorth ariannol.

Angen Cymorth?

Am wybodaeth bellach neu gyngor am wneud cais, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig.

E-bost: postgraduate@bangor.ac.uk
Ffôn: +44 (0)1248 383717

Pryd i wneud cais

Bydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau drwy gydol y flwyddyn ond byddwn yn gyffredinol yn eich annog i anfon eich cais cyn diwedd mis Mehefin. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi wneud trefniadau ariannol a/neu lety ac i chi fedru cael gafael ar drawsgrifiadau a geirda os nad ydych wedi eu hanfon gyda’r cais gwreiddiol.

Mwy o Wybodaeth

Cysylltu â ni

For further details of the course structure and content, applying, funding and a list of the Academic staff contributing to this course, please contact Dr Helena Miguélez-Carballeira, Programme Convener of the MA in Translation Studies (phone: 01248 382041).

Student Experience

Christina Les, 2012-2013:

“Doing the Translation Studies MA at Bangor has been a massively rewarding experience: the course is broad but thorough, with a good balance of theory and practice; the department is small and friendly; tutors are accessible and supportive. Thanks to their encouragement I have entered competitions, met leading translation scholars and been awarded a PhD studentship, also at Bangor. I can’t wait to take my studies further in September.”

Cyrsiau Eraill

Camau nesaf