Myfyriwr mewn ystafell ddosbarth

Astudiaethau Cyfieithu Ôl-raddedig trwy Ddysgu - Mynediad: Medi 2022/23

Manylion y Cwrs

 • Mis Dechrau Medi
 • Cymhwyster MA
 • Hyd 1 flwyddyn llawn-amser, 2 flynedd rhan-amser
 • Modd Astudio

  Llawn amser

  Rhan amser

 • Lleoliad

  Bangor

Myfyrwyr yn cynnal astudiaeth

Darllen mwy: Dwyieithrwydd ac Ieithyddiaeth

Mae Dwyieithrwydd yn astudio'r ffordd y mae siaradwyr dwy iaith (neu fwy) yn caffael ac yn defnyddio eu hieithoedd a sut mae'r ieithoedd hyn yn cael eu cynrychioli yn y meddwl. Mae ein cyrsiau'n cynnig yr offer a'r sgiliau damcaniaethol, dadansoddol a methodolegol angenrheidiol i ymgymryd ag ymchwil uwch mewn maes arbenigol. 

Myfyrwyr ym Mhrif Adeilad y Brifysgol

Darllen mwy: Ieithoedd a Diwylliannau Modern

Cynlluniwyd ein MA mewn Ieithoedd a Diwylliannau Ewropeaidd i roi sylfaen helaeth i chi mewn theori feirniadol gyfoes a'r ffordd y gellir ei chymhwyso at ystod o gyd-destunau diwylliannol Ewropeaidd.

Penwisg cyfieithu ar fwrdd ystafell reoli

Darllen mwy: Astudiaethau Cyfieithu

Bydd ein Astudiaethau Cyfieithu MA yn eich cyflwyno i'r dulliau amrywiol o ymdrin â theori ac ymarfer cyfieithu. Nod ein rhaglen yw eich paratoi ar gyfer gyrfaoedd proffesiynol yn y diwydiant cyfieithu ac ymchwil academaidd uwch.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?