Diwrnod Agored Ôl-raddedig

Cofrestrwch nawr

Os hoffech wybod mwy am ein darpariaeth cyrsiau ôl-radd, gallwch ymweld â’r Brifysgol naill ai ar Ddiwrnod Agored Ôl-raddedig neu ar Ddiwrnod Agored cyffredinol i’r Brifysgol gyfan.

Cynhelir ein Diwrnod Agored Ôl-raddedig nesaf Dydd Mercher, 25 Mawrth 2020.

Dewch draw i ddarganfod mwy am ein cyrsiau Meistr a PhD ac i ymweld â'n campws a'n llety. Gallwch hefyd gwrdd â staff a darganfod mwy am gyllid.

Mae'r digwyddiad hwn yn agored i fyfyrwyr presennol Prifysgol Bangor a phobl o thu allan i'r Brifysgol sydd â diddordeb mewn astudio gyda ni.

Rhaglen y dydd:

12:30pm – Cyrraedd a chofrestru (Neuadd Prichard-Jones, Prifysgol Bangor)

Gwelwch Prif Adeialad y Brifysgol ar ein Map Campws.

12:30–1:30pm – Ffair Cyrsiau Ôl-raddedigion (digwyddiad galw-mewn yn Neuadd PJ)

Cyfle i sgwrsio â myfyrwyr/staff o adrannau academaidd a gwasanaethau cefnogi yn ein prif neuadd (darperir lluniaeth)

1:30pm – Cyflwyniad Astudiaethau ôl-radd a chyllid (Prif Ddarlithfa)

Dewch i ddysgu am y profiad o fod yn fyfyriwr ôl-raddedig ym Mangor ac i gael cyngor ar gyllido’ch astudiaethau ôl-radd

1:30pm – Cyflwyniad i fyfyrwyr rhyngwladol (adeilad Rathbone)

Gwybodaeth o’r persbectif rhyngwladol

2:30-3:30pm – Ymweld â’r adran academaidd yr ydych yn bwriadu astudio ynddi

Taith i’r adran yr ydych yn bwriadu astudio ynddi i gael dealltwriaeth fanylach o’r cwrs rydych yn bwriadu’i ddilyn

3.30pm – Teithiau i ymweld â'n llety (yn gadael yn rheolaidd o Neuadd PJ)

Dewch i gael golwg ar rywfaint o’r llety sydd ar gael i fyfyrwyr ôl-radd