Diwrnod Agored Ôl-raddedig

Os hoffech wybod mwy am ein darpariaeth cyrsiau ôl-radd, gallwch ymweld â'r Brifysgol naill ai ar Ddiwrnod Agored Ôl-raddedig neu ar Ddiwrnod Agored cyffredinol i'r Brifysgol gyfan.

Dyddiau Agored cyffredinol

Cynhelir ein Dyddiau Agored cyffredinol nesaf yn ystod Mehefin a Gorffennaf 2019. Gallwch fynychu Diwrnod Agored i ddarganfod mwy am ein cyrsiau a gweld ein campws a llety.

Cewch wybodaeth pellach am ein Dyddiau Agored yma.

Diwrnod Agored Ôl-raddedig

Cynhelir ein Diwrnod Agored Ôl-raddedig nesaf Dydd Mercher, 27 Mawrth 2019.

Nod y digwyddiad agored yma yw rhoi mwy o wybodaeth am gyrsiau ôl-raddedig y Brifysgol i'r rhai  hynny sydd eisoes yn astudio yma fel myfyrwyr israddedig yn ogystal â myfyrwyr o’r tu allan sydd â diddordeb mewn ymweld â’r Brifysgol a gwneud cais i astudio yma.

Mae’r Diwrnod Agored Ôl-raddedig yn gyfle gwych i:

  • ddysgu mwy am y profiad o fod yn fyfyriwr ym Mangor
  • siarad â staff academaidd a staff cynorthwyol
  • ddod i wybod mwy am gyllid
  • ymweld ag adrannau academaidd
  • siarad â myfyrwyr presennol
  • gael golwg ar neuaddau preswyl y brifysgol

Rhaglen y dydd:

12.30yh - Cyrraedd a chofrestru

 

1yh - 2.30yh - Ffair Cyrsiau Ôl-raddedigion (digwyddiad galw-mewn yn Neuadd PJ)

Cyfle i sgwrsio â myfyrwyr/staff o adrannau academaidd a gwasanaethau cefnogi yn ein prif neuadd (darperir lluniaeth)

2yh - Cyflwyniad Astudiaethau ôl-radd a chyllid (Prif Ddarlithfa)


Dewch i ddysgu am y profiad o fod yn fyfyriwr ôl-raddedig ym Mangor ac i gael cyngor ar gyllido'ch astudiaethau ôl-radd

2yh - Cyflwyniad i fyfyrwyr rhyngwladol (adeilad Rathbone)

Gwybodaeth o'r persbectif rhyngwladol

2.30yh- 4yh - Ymweld â'r adran academaidd yr ydych yn bwriadu astudio ynddi

Taith i'r adran yr ydych yn bwriadu astudio ynddi i gael dealltwriaeth fanylach o'r cwrs rydych yn bwriadu'i ddilyn

2.30yh - 5yh - Teithiau byr o amgylch llety'r Brifysgol (yn gadael yn rheolaidd o Neuadd PJ)

Dewch i gael golwg ar rywfaint o'r llety sydd ar gael i fyfyrwyr ôl-radd