Diwrnod Agored Ôl-raddedig

Os hoffech wybod mwy am ein darpariaeth cyrsiau ôl-radd, gallwch ymweld â’r Brifysgol naill ai ar Ddiwrnod Agored Ôl-raddedig neu ar Ddiwrnod Agored cyffredinol i’r Brifysgol gyfan.

Diwrnod Agored Ôl-raddedig

Cynhelir ein Diwrnod Agored Ôl-raddedig nesaf Dydd Mercher, 6 Tachwedd 2019.

Mae'r Diwrnod Agored Ôl-raddedig yn gyfle i chi ddod i wybod mwy am gyrsiau ôl-raddedig y Brifysgol. Mae'r Diwrnod yn agored i fyfyrwyr sydd eisioes yn astudio cyrsiau israddedig yma, yn ogystal â myfyrwyr o’r tu allan sydd â diddordeb mewn ymweld â’r Brifysgol a gwneud cais i astudio yma

Mae’r Diwrnod Agored Ôl-raddedig yn gyfle gwych i:

  • ddysgu mwy am y profiad o fod yn fyfyriwr ym Mangor
  • siarad â staff academaidd a staff cynorthwyol
  • ddod i wybod mwy am gyllid
  • ymweld ag adrannau academaidd
  • siarad â myfyrwyr presennol
  • gael golwg ar neuaddau preswyl y brifysgol

Rhaglen y dydd:

12:30yh – Cyrraedd a chofrestru

Gwelwch Prif Adeialad y Brifysgol ar ein Map Campws.

1:00–2:30yh – Ffair Cyrsiau Ôl-raddedigion (digwyddiad galw-mewn yn Neuadd PJ)

Cyfle i sgwrsio â myfyrwyr/staff o adrannau academaidd a gwasanaethau cefnogi yn ein prif neuadd (darperir lluniaeth)

2:00yh – Cyflwyniad Astudiaethau ôl-radd a chyllid (Prif Ddarlithfa)

Dewch i ddysgu am y profiad o fod yn fyfyriwr ôl-raddedig ym Mangor ac i gael cyngor ar gyllido’ch astudiaethau ôl-radd

2:00yh – Cyflwyniad i fyfyrwyr rhyngwladol (adeilad Rathbone)

Gwybodaeth o’r persbectif rhyngwladol

2:30-4:00yh – Ymweld â’r adran academaidd yr ydych yn bwriadu astudio ynddi

Taith i’r adran yr ydych yn bwriadu astudio ynddi i gael dealltwriaeth fanylach o’r cwrs rydych yn bwriadu’i ddilyn

2.30–5:00yh – Teithiau byr o amgylch llety’r Brifysgol (yn gadael yn rheolaidd o Neuadd PJ)

Dewch i gael golwg ar rywfaint o’r llety sydd ar gael i fyfyrwyr ôl-radd

Dyddiau Agored Cyffredinol

Cynhelir ein Dyddiau Agored cyffredinol nesaf:

  • Dydd Sul 13 Hydref,
  • Dydd Sul 27 Hydref
  • Dydd Sadwrn 9 Tachwedd

Cewch wybod mwy am ein cyrsiau ac ymweld â'r campws a'n hadnoddau.

Cewch wybodaeth bellach am ein Dyddiau Agored cyffredinol yma.